Досвід роботи медіатек за кордоном

Досвід роботи медіатек за кордоном

Досвід роботи медіатек за кордоном

Медіатека – інформаційний центр, мета якого формування інформаційної компетентності як поєднання комп’ютерної грамотності, вмінь працювати з традиційними видами інформації в бібліотеці, технологічної грамотності, етики, критичного сприйняття і навичок комунікації.

Медіатека – це так званий коворкінг-центр, місце для дискусій, особистий мультимедійний простір, місце для неформального спілкування та отримання знань та інформації в невимушеній формі.

Кожен історичний період характеризується розвитком певного типу бібліотеки, що зумовлено як виконуваними нею соціальними завданнями, так і загальними тенденціями культурного та освітнього поступу. Так, XVII ст. було часом динамічного розвитку церковних і монастирських бібліотек, XVIII ст. – період активного становлення бібліотек університетських. На межі XVIII-XIX ст. у Європі формуються бібліотеки нового типу – національні, у XIX ст. домінуючою тенденцією стає поява та розвиток академічних бібліотек, а вже на початку XXI ст. – це комплексні науково-інформаційні центри, які одночасно виконують широкий спектр різноманітних функцій.

Термін «медіатека» вперше з’явився у французькому бібіліотекознавстві в середині ХХ ст.

Медіатека у Франції – це сучасна бібліотека, яка відповідає світовим стандартам обслуговування на основі фонду, що включає різноманітні види документів (від друкованих до електронних та мультимедійних), а також забезпечує доступ до інформаційних мереж, Інтернет включно.  

Медіатека розрахована на широкий загал відвідувачів: діти дошкільного віку; школярі; студенти; абітурієнти; молодь; спеціалісти різних профілів; особи, що займаються самоосвітою; бажаючі отримати іншу професію.

Функціональна організація медіатек формується по принципу організації єдиного простору, що ділиться, в свою чергу, на три зони:

- зона адміністративних приміщень;

- зона приміщень для культурно-масової роботи;

- ядро, в якому поєднуються всі служби бібліотечного характеру: абонемент, читальні зали, дорослий та дитячий відділи, що групуються навколо однієї кафедри, де ведеться прийом і запис нових читачів, видаються і приймаються книги.

Сучасна бібліотека-медіатека має свій набір приміщень, який можна поділити на дві основні групи: виставки (перегляд), лекції та конференції (прослуховування). В інформаційному центрі можливе розміщення таких приміщень: зала кафедри видачі книг та контролю, читальні зали, книгосховище, виставково-експозиційні площі, лекційні і конференц-зали, глядацькі зали для перегляду відеоінформації, спеціалізовані учбові класи, класи для кружкових занять, дитячі кімнати, книжковий магазин.

На сьогоднішній день бібліотека, крім функцій зберігання інформації на різноманітних фізичних носіях і функцій сортування, зосереджує в собі й деякі інші суспільно важливі та публічні функції.

Мультимедійні центри з Франції поступово перекинулися та виникли в інших країнах. Польща підхопила таку ініціативу швидко й активно займається нею досі. Одна з потужних медіатек розташувалась у Вроцлаві.

У медіатеці у Вроцлаві є великий каталог DVD, музичних компакт-дисків, аудіокниг, настільних ігор та електронних освітніх програм. Є також доступ до електронної бази даних книг Ibuków, популярної серед відвідувачів. Вільний доступ до комп’ютерів з інтернетом також є.

Цікавою особливістю Вроцлавської медіатеки є сучасний характер інтер’єру. Мету організатори поставили благородну – створити приємний простір для молодих людей для обміну ідеями та думками, де вони могли б працювати над важливими проектами та поглибити свій кругозір.

Ще одна польська медіатека розташувалась у Варшаві. В її основі лежить обмін знаннями з різних галузей науки, що зберігаються на цифрових носіях. Ці структури, до слова, переважно фінансуються міською владою та благодійними організаціями.

Особливістю медіатек у Польщі є Multicentrum. Це інтерактивний центр освіти, де організовуються курси з носіями мови. У приміщенні проводять виставки, фестивалі та зустрічі з авторами. У Варшавській медіатеці є окреме приміщення прес-центру, а також місце для проведення культурних і наукових подій, кінопоказів. Театральні вистави проходять у залі Kinoffej.

Окремий інтерактивний майданчик призначений і для дітей.

Медіатеки в Польщі повністю адаптовані до потреб людей із фізичними вадами (ліфти, туалети, робочі місця). Такий же досвід переймають українці.

Мультимедійні осередки дедалі частіше з’являються не лише в межах ЄС, США та Канади, а й на пострадянському просторі, у країнах, які лише подали заявку на членство у ЄС. Один із чудових прикладів – медіатека у Тбілісі (Грузія).

Принципової різниці між мультимедійним простором у Грузії та в ЄС нема. Є лише ментальні особливості. Медіатека розташувалась у красивій парковій зоні.

Особливість дизайну Тбіліської медіатеки – її будівля скляна.

У США мультимедійні центри – must have не лише кожного університету, а й школи. Тут студенти навчаються, влаштовують ті ж дебати, що й у Європі. Особливість таких місць у Штатах – інтернацональні клуби. Бувають медіатеки, де дні тижня розподіляються між клубами, наприклад, по понеділках День міжнародних забав тощо.

Медіатека Сендай (Японія) утілює в собі абсолютно нові концепції архітектури. Комплекс включає медіатеку, картинну галерею, бібліотеку, інформаційний центр для людей з дефектами зору і слуху і візуальний медіацентр.

Основною просторовою ідеєю нової будівлі є розділення на функціональні “шари” - поверхи, що надають відвідувачеві можливість при бажанні переходити з кінозалу в читальний або відеозал, а з інформаційного залу - в дитячу зону або кафе. Функції різних приміщень, що чергуються, скорочують психологічні навантаження, що виникають із-за тривалого перебування в монотонному інформаційному просторі.

Перша медіатека в Україні відкрилася наприкінці жовтня 2014 року у Львові.

Львівська медіатека – це інтерактивний публічний простір нового покоління – це поєднання книгозбірні новітніх видань, колекції DVD, BLU-RAY та аудіодисків, електронних книжок, мультимедійних освітніх програм та інтерактивного простору. В основі такого місця лежить сучасне обладнання й актуалізована база корисних медіаресурсів.

Львівська медіатека наразі поділена на три приміщення. Це традиційний медіахол, де проводитимуть презентації та зустрічі, ще одна кімнатка – гравіта – клуб настільних ігор і місце для курсів іноземних мов, і нарешті кіноплоща, де проходитимуть покази кіно, презентації медіа- та арт-проектів.

Сучасне суспільне життя неможливе без інформації, кожен день людина зіштовхується з необхідністю отримувати, обробляти та передавати інформацію. Задача інформаційно-розвинутого суспільства – забезпечення отримання інформації кожним членом суспільства у будь-якому місці і в будь-який час, особливо актуально це зараз, в рамках введення в загальноосвітній процес інклюзивної освіти.

Бібліотека із «замкнутої» будівлі поступово перетворюється у відпочинково-інформаційний центр – медіатеку, за якою і є майбутнє. Сучасна медіатека прагне запропонувати споживачеві відвідати свої експозиційні площі, сходити в кіно, глядацькі зали для перегляду відеоінформації, пообідати, попрацювати в своєму інфо-блоці, або прослуховувати лекцію в одному з зальних просторів.

Сучасна медіатека-бібліотека в школі має стати простором для реалізації освітніх можливостей кожної дитини.

 

Навігація