Наказ про організацію освітнього процесу у 2018-2019 навчальному році

Наказ про організацію освітнього процесу у 2018-2019 навчальному році

Наказ про організацію освітнього процесу у 2018-2019 навчальному році

Управління освіти Житомирської міської ради

Житомирський міський колегіум

Н А К А З

від  31.08.2018     №

 

Про організацію

освітнього  процесу

у 2018-2019  навчальному році

 

          На виконання Закону України «Про освіту», статей 15, 16 Закону України «Про загальну середню освіту», вимог наказів Міністерства освіти і науки України: № 268 від 21.03.2018 «Про затвердження типових освіт­ніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти»; № 407 від 20.04.2018 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» (для 2-4 класів); № 405 від 20.04.2018 «Про затвердження ти­пової освіт­ньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ сту­пеня»; № 627 від 12.06.2018 «Про затвердження типової освіт­ньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами»; № 408 від 20.04.2018 «Про затвердження ти­пової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ сту­пе­ня» (для 10-х класів, Державний стандарт 2011 року); № 406 від 20.04.2018 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (для 11-х класів, Державний стандарт 2004 року), на виконання рішення педагогічної ради та ради колегіуму від 31.08.2018 № 10 та з метою чіткої організації педагогічного та учнівського колективів на виконання навчальних планів у відповідності до Освітньої програми колегіуму, забезпечення якісного освітнього процесу

Н А К А З У Ю:

1. 2018/2019 навчальний рік розпочати 3 вересня 2018 року і закінчити з урахуванням навчальної практики, річного оцінювання та державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів не пізніше 1 липня 2019 р..

2.  Навчальні заняття організувати за семестровою системою:

І семестр – з 3 вересня по 22 грудня 2018 року,

П семестр – з 14 січня по 29 травня 2019 року.

3. Впродовж навчального року для учнів провести канікули (орієнтовно):

Осінні                           29.10.201802.11.2018 (5 календарних днів);

Зимові                          24.12.2018 – 12.01.2019 (20 календарних днів);

Весняні                        25.03.201929.03.2019 (5 календарних днів).

4. Навчальний процес організувати за 5-денним тижневим режимом занять для 1-11 класів.

5. Затвердити режим роботи колегіуму з підзміною: І зміна – 1-2, 3-А, 3-В, 4-Б, 5-11 класи; підзміна  – 3-Б, 4-А, 4-В класи, 6 груп продовженого дня (1- 4 класи).

6. Організовувати за потребою індивідуальне навчання учнів відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом  МОНУ від 12.01.2016 р. № 8.

Герасимова О.І.

7. Організовувати за потребою інклюзивне навчання учнів відповідно до розпорядчих документів

Висовень О.В.

8. Мова освітнього процесу – українська.

9. Навчальні екскурсії та навчальну практику учнів організувати відповідно до інструктивно-методичного листа МОН України від 06.02.2008 №1/9-61. Навчальні екскурсії та навчальну практику учнів доцільно провести впродовж 2018/2019 навчального року на підставі наказів по колегіуму.

10. Провести свято Останнього дзвоника по закінченню навчального року.

11. Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», контроль за відповідністю освітнього рівня здобувачів освіти, які закінчили 1-2 класи здійснити вербально, відповідно до наказу МОН України № 924 від 20.08.2018 року по закінченню 1-го класу учням видати свідоцтво досягнень;

контроль за відповідністю освітнього рівня здобувачів освіти 3, 5-8, 10-х класів здійснюється шляхом річного оцінювання; здобувачів освіти, які закінчили 4, 9, 11 класи здійснюється шляхом державної підсумкової атестації.

12. Після проведення державної підсумкової атестації провести урочисті збори з нагоди вручення документів про освіту випускників 4, 9, 11-х класів.

Висовень О.В., Дубовська О.О.

13. За рішенням педагогічної ради при оцінюванні враховувати результати навчання окремих учнів з відповідних предметів (мистецтво, художня культура, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

14.  Усім учителям спланувати виконання Освітньої програми колегіуму, навчальних програм, враховуючи структуру навчального року, режим роботи колегіуму, методичні рекомендації МОН України щодо вивчення предметів у 2018/2019 н.р.. Календарно-тематичні плани з предметів, факультативів, занять індивідуальної форми навчання, плани виховної роботи подати на погодження:

                        на І семестр до 10 вересня 2018 р.,

                        на П семестр – до 11 січня 2019 р.;

планування гурткової роботи, позакласної роботи з фізкультури:

                        на І семестр до 14 вересня 2018 р.,

                        на П семестр – до 11 січня 2019 р.

15. Затвердити розклад дзвінків та погодити режим роботи колегіуму з ПК до 01.09.2018 року (додаток  1).

                                                                                                  Герасимова О.І., Висовень О.В.

16. Навчальний день у колегіумі розпочинати о 8 годині 00 хвилин.

17. Не допускати порушення санітарно-гігієнічних вимог при організації освітнього процесу. Дотримуватись вимог гранично допустимих обсягів домашніх завдань, щоб витрати на їх виконання не перевищували: 2 класи — 45 хв.; 3 класи — 1—1 год. 10 хв.; 4 класи — 1,5год.; 56 класи —2,5 год.; 79 класи — 3год.; 10—11 класи — 4 год. В 1-х класах домашніх завдань не задавати.

18. На виконання рішення педагогічної ради від 31.08.2018 № 10 з метою адаптації п’ятикласників до нових умов навчання у І чверті не ставити учням бали початкового рівня навчальних досягнень з усіх предметів крім контрольних робіт. Протягом навчання вчителям не створювати психотравмуючі ситуації при виставленні оцінок за контрольні роботи, за тему, за семестр тощо. Оцінки виставляти не формально, а з урахуванням особистих якостей і досягнень кожного учня.

19. Вчителям, які працюють в початкових класах, у яких тривалість уроків менша за 45 хвилин (академічна година), організувати додаткові заняття з учнями класу:

- в 1-х класах – додатково до кожного уроку 10 хвилин;

- у 2-4-х класах - додатково до кожного уроку 5 хвилин.

Ці заняття обліковувати в класних журналах на окремо відведених сторінках як додаткові заняття або в окремому журналі.

20. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Висовень О.В. скласти розклад вище зазначених додаткових занять, контролювати їх проведення та облік.   

21. Заступнику директора з виховної роботи Дубовській О.О. скласти графіки чергування вчителів та учнів.

22. Чергування вчителів починати за 20 хв. до початку занять і закінчувати через 20 хвилин після закінчення останнього уроку.

23. Під час перерв чергові вчителі згідно із графіком, затвердженим директором колегіуму та погодженим з ПК, чергують на своїх постах і несуть відповідальність за поведінку дітей на всіх перервах, забезпечуючи дисципліну та безпеку учасників освітнього процесу. Черговий адміністратор забезпечує та контролює якість чергування вчителів, педагог-організатор, класні керівники - учнів.

24. Класні керівники забезпечують вологе прибирання та провітрювання класних приміщень після кожного уроку відповідно до вікових вимог ДержСанПіНУ. Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог здійснюють Пасенюк А.І., Пшеничний В.І., Дубовська О.О..

25. Прибирання кабінетів проводити щоденно після уроків. Прибирання території проводити щотижня згідно з графіком.

26. Класні керівники організовують і несуть відповідальність за якість чергування учнів. Контроль за чергуванням класів, педагогічних працівників здійснює заступник директора з виховної роботи Дубовська О.О..

27. З метою виховання в учнівської молоді поваги до Конституції, Державних Прапора, Герба, Гімну здійснювати виключно урочисто і державно офіційну організацію і проведення заходів, державних, національних і колегіальних свят. Оновлювати (де це необхідно) куточки державної символіки

Класні керівники

28. Призначити відповідальних за збереження матеріальних цінностей, дотримання вимог з охорони праці і санітарно-гігієнічних норм у навчальних кабінетах, майстернях, спортивних залах, класних кімнатах тощо (додаток  2).

29. В кожному навчальному кабінеті закріпити за учнями робоче місце з урахуванням санітарно-гігієнічних норм, листків здоров’я та з метою забезпечення порядку та дисципліни, збереження меблів та майна.

                                                                                   Відповідальні за кабінети, вчителі

30. Всім вчителям забезпечити прийом і здачу кабінетів між уроками. За збереження кабінету (класної кімнати), його обладнання, меблів тощо повну відповідальність несе вчитель, який працює в кабінеті (класній кімнаті), та відповідальна особа за даний кабінет.

31. Призначити класних керівників відповідно до додатка 3.

32. Класні керівники забезпечують контроль за відвідуванням учнів колегіуму відповідно до Інструкції з обліку дітей. До 09.00 щоденно подавати відомості про відсутніх учнів та причину відсутності соціальному педагогу.

33. Класним керівникам заборонити відпускати учнів з уроків без дозволу адміністрації та без заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

34. Робочий час вчителя починається за 15 хвилин до початку уроку. Учитель, який веде останній урок, супроводжує учнів 1-6 класів до вестибюлю. Вчитель, який іде в клас на перший урок, зобов’язаний взяти класний журнал в методичному кабінеті, вчитель після останнього уроку заносить журнал в методкабінет.

35. За умови дотримання температурного режиму учні у верхньому одязі на уроки не допускаються.

36. Діловий стиль одягу є обов’язковим для здобувачів освіти та педагогів.

37. На внесення змін у класному журналі щодо зарахування чи вибуття здобувачів освіти тощо має право лише класний керівник на підставі наказу директора колегіуму.

38. Виправлення оцінок в класних журналах не допускати (в разі помилки за письмовою заявою (поясненням) вчителя дозволяється закреслення помилково виставленої та запис поряд правильної оцінки, що затверджується печаткою директора).

39. Всі записи в шкільній документації вести кульковою ручкою чорного кольору з дотриманням вимог єдиного орфографічного режиму (наказ по колегіуму).

40. Ведення щоденника є обов’язковим для кожного учня 2-11 класів. Класний керівник щотижня перевіряє ведення щоденників та забезпечує зворотний зв’язок із батьками через щоденник.

41. Сторонні особи не допускаються на уроки без дозволу адміністрації.

42. Заборонити проведення замін уроків за домовленістю між учителями.

43. Вихід на роботу працівників після хвороби можливий лише за наявності лікарняного листка, вихід учнів на навчання – за наявності довідки від лікаря.

44. На підставі наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.08.2012 р. № 888 заборонити принесення в колегіум вогнепальної, холодної зброї, алкогольних та тютюнових виробів, наркотичних засобів, порнографічної продукції.

45.  Під час уроків мобільні телефони мають бути вимкнені в усіх учасників освітнього процесу.

46. Проведення екскурсій, походів до театру, кіно, відвідування виставок тощо проводити лише за наказом директора колегіуму з проведенням та реєстрацією відповідних інструктажів з БЖД.

47. Визначити час проведення нарад о 14 год.50 хв. в четвер:

-  1-й четвер місяця - нарада класних керівників (5-11 класів – 14.50, 1-4 класів – 13.30);

-  2, 4-й четвер – виробнича нарада;

-  3-й четвер – методичні наради.

48. Визначити час проведення нарад при директорі  о 14.00 щопонеділка.

49. Визначити днем проведення:

- батьківських зборів класних колективів, засідання батьківських класних комітетів, батьківські дні - щомісяця третя середа (або четвер);

- батьківської ради колегіуму – друга середа місяця;

- засідання учнівського самоврядування – щовівторка;

- класних годин – за розкладом;

- засідання ради профілактики – відповідно до графіка.

50. Роботу адміністрації, бібліотекарів, практичного психолога, соціального педагога, лаборантів, медпрацівників, бухгалтерів, секретаря колегіуму організувати відповідно до додатку 4.

51. В канікулярний час педагогічний колектив працює за окремим графіком та планом, затвердженим директором колегіуму.

52. Наказ довести до відома батьків – 03.09.2018 року.

53. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступників з навчально-виховної роботи Герасимову О.І. та Висовень О.В.  

                            

                

 

Директор колегіуму                                        Н.Г.Полівода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навігація