Наказ про організацію проведення приймання до 5 та 10 класу колегіуму

Наказ про організацію проведення приймання до 5 та 10 класу колегіуму

Наказ про організацію проведення приймання  до 5 та 10 класу колегіуму

Управління освіти Житомирської міської ради

Житомирський міський колегіум

 

Н А К А З

 

від 30 березня 2018 року                                                                             №

 

Про організацію проведення приймання

до 5 та 10 класу колегіуму випускників 4, 9 класів

 

          На підставі наказу Міністерства освіти України від 19.06.2003 року №389 «Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих щкіл (шкіл-інтернатів), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.07.2003 року за №547/7868, Статті 18 «Зарахування учнів» Закону України «Про загальну середню освіту», доповненою частиною 7 на підставі Закону №3701-VI від 06.09.2011 року; в редакції Закону №2145-VIII від 05.09.2017 року зі змінами, внесеними р. ХІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про освіту»

 

Н А К А З У Ю:

  1. Затвердити план організації та проведення приймання учнів до 5, 10 класу Житомирського міського колегіуму в 2018 році (Додаток 1).
  2. Створити та погодити з радою колегіуму конкурсну комісію для проведення конкурсних випробувань у складі:

Голова комісії – Полівода Н.Г., директор колегіуму

Члени комісії –  Сторожук І.М., практичний психолог,

        Стойкова Н.М., заступник директора з навчально-виховної роботи.

  1. Провести зарахування учнів до колегіуму на конкурсних засадах лише у випадках, якщо кількість поданих заяв на відповідний рівень загальної середньої освіти перевищує спроможність колегіуму.
  2. З кожного предмета створити предметну комісію у складі:

З української мови:

Голова комісії – Стойкова Н.М., заступник директора з навчально-виховної роботи

Члени комісії – Качан Н.С., керівник МК вчителів слов’янської філології,

                           Стоцький М.В., вчитель української мови та літератури

З історії України:

Голова комісії – Стойкова Н.М., заступник директора з навчально-виховної роботи

Члени комісії – Хамітова Т.А., вчитель історії,

                           Гуменюк С.В., вчитель історії

З англійської мови:

Голова комісії – Стойкова Н.М., заступник директора з навчально-виховної роботи

Члени комісії – Алєксєєва Н.А., вчитель англійської мови,

                           Смик Н.В., вчитель англійської мови

З математики:

Голова комісії – Стойкова Н.М., заступник директора з навчально-виховної роботи

Члени комісії – Ковальчук О.А., вчитель математики,

                           Олійник О.В., вчитель математики

З біології:

Голова комісії – Герасимова О.І., заступник директора з навчально-виховної роботи

Члени комісії – Козлова І.М., вчитель природознавства

                           Рудницька Х.О., вчитель біології.                    

  1. Членам предметних комісій розробити варіанти завдань для вступних випробувань в усній або письмовій формах (співбесіда, диктант, тестування, письмова робота, усне опитування за білетами тощо).
  2. Затвердити склад апеляційної комісії:

Голова апеляційної комісії – Висовень О.В., заступник директора з навчально-виховної роботи

Члени апеляційної комісії:

Подорожна Г.В., вчитель початкових класів

Несенюк О.В., вчитель української мови                                                                                                        

  1. Зберігати вступні учнівські роботи протягом року в кабінеті у заступника директора з навчально-виховної роботи Стойкової Н.М.
  2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Стойкову Н.М.

 

Директор колегіуму                                                             Н. Г. Полівода

 

Навігація