Навчальні матеріали та завдання для здобувачів освіти

Навчальні матеріали та завдання для здобувачів освіти

Навчальні матеріали та завдання для здобувачів освіти

 

Для забезпечення більшої зручності навчального процесу колегіум було підключено до G Suit For Eduсation. Це пакет спеціалізованого хмарного програмного забезпечення, інструментів для спільної роботи та дистанційного навчання від компанії Google.

Для отримання чи відновлення даних для входу, зміни окремих дозволів на використання додатків зверніться до класного керівника.

https://mkngu.in.ua/wp-content/uploads/2020/10/zagal-06-10-2020-01.jpg

Для проведення онлайн-уроків використовуються плафторми Google Meet та Zoom. Використання Google Meet через корпоративні акаунти надає додаткові можливості для учасників освітнього процесу та запобігає втручанню сторонніх осіб на заняття

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2a/Google_Meet_text_logo_%282020%29.svg/1200px-Google_Meet_text_logo_%282020%29.svg.png

 

 

Для організації онлайн уроків, розміщення необхідних навчальних матеріалів, ведення обліку присутності учнів, виставлення оцінок,  використовується платформа «Єдина школа».

«Єдина школа» - це інформаційно-комунікаційна автоматизована система, призначена для закладів освіти, учнів та їх батьків, а також для органів управління освіти. Перевагами його використання є: постійний доступ батьків до навчального процесу дитини, моніторинг відвідуваності навчальних закладів, контроль рівня знань; розсилання push-повідомлень у визначених випадках, неспроможність втручання третіх осіб у систему; інтерактивний зв`язок батьків з кожним вчителем через наявну в системі електронну пошту.

 

https://lh3.googleusercontent.com/AIh8uec5TgSXbFD9-pSJc295xlHgF1lFiLdWJuyrbrqYeR5DOz3vAfC6cvTg1X6axp5YPdbHfYIcuX-qQhO-Kkw=h200

Для розміщення навчальних матеріалів, домашніх завдань використовується плафторма Edmodo. Розміщенні на цій платформі матеріали доступні лише учасникам освітнього процесу. Щоб ознайомитися з платформою перейдіть за посиланням : https://new.edmodo.com/

Для отримання чи відновлення даних для входу зверніться до класного керіника.

https://media-exp1.licdn.com/dms/image/C561BAQEmodLRn0Q3Dw/company-background_10000/0/1562877435007?e=2159024400&v=beta&t=FDS7KyG5Yceihe_KpA36JL_0ZRKAI286oGx1zHUcRB8

 

Навігація