Нетрадиційні форми та засоби в діяльності бібліотеки в епоху Big Data

Нетрадиційні форми та засоби в діяльності бібліотеки в епоху Big Data

Нетрадиційні форми та засоби в діяльності бібліотеки в епоху Big Data

Використання нетрадиційних форм та засобів в діяльності бібліотеки в епоху Big Data

 

Бібліотеки є невід'ємною складовою науково-освітянського та інформаційного простору, які накопичують, зберігають і поширюють знання, що зафіксовані у друкованих та електронних носіях інформації. Саме бібліотека є найважливішою творчою лабораторією, саме від її ресурсів і послуг залежить якість і зміст навчально-виховної роботи. Книга – це скарб, котрий зберігає мудрість і досвід віків, це наочність яка демонструє сумлінну працю, книга – це поштовх до розвитку творчої думки і презентації власних ідей.

В сучасних умовах життя, при досить швидкому темпі впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій в освіті, робота бібліотеки не може залишатися осторонь. На даному етапі бібліотекарі повинні виступати як посередник між комп’ютерною технікою та читачем, адже сучасний користувач більше черпає інформацію з Інтернету ніж з книг. Інформаційні технології які увійшли у бібліотечні послуги разом з тим змінили і роботу бібліотекаря, все рідше виникає необхідність шукати потрібну книгу у картотеці на зміну картотекам прийшов Інтернет, електронний каталог, електронні книги, чим глибше цифрові технології проникають у всі сфери нашого життя, тим більше бібліотечна праця стає пов'язаною з комп'ютерною технікою.

Важливим завданням бібліотеки Житомирського міського колегіуму залишається не тільки створення і забезпечення можливостей доступу читачів до інформаційних ресурсів за допомогою сучасних технологій, але й виховання відповідної інформаційної культури. Сучасна бібліотека – це вже не тільки книгозбірня, але і своєрідний «електронний архів», який відкриває доступ до інформації на традиційних носіях і в електронному вигляді.

Епоха Big Data пропонує все більш нові інформаційні технології, котрі є ровесниками сучасних здобувачів освіти, і бібліотека, аби бути актуальною, має ці технології адаптувати до своєї роботи.

Сучасні діти це діти мультимедійних технологій. Це покоління, яке народилося в інформаційному суспільстві. Представники покоління Big Data «пов'язані» між собою завдяки таким речам, як інтернет в цілому, YouTube, мобільні телефони, SMS і MP3-плеєри, в цьому покоління Big Data стає синонімом англомовного терміна Digital Native («Цифрова людина»). Вони більш залежні від цифрових технологій, нетерплячі і зосереджені в основному на короткострокових цілях, при цьому вони менш амбітні, ніж діти з попередніх поколінь. Вони більш орієнтовані на споживання і більш індивідуалістичні. Діти епохи Big Data не схильні ставати частиною певних груп – вони наполягають на власному праві приймати рішення.

Людей цього покоління відрізняє, перш за все, максимальна наближеність до інформації, з якою вони вміють відмінно працювати. Діти зараз фактично народжуються з мобільним телефоном в руках, а першою іграшкою для них стає комп'ютер. Ті, кому зараз 30 і більше років, були виховані на книгах, але покоління Big Data мислить зовсім іншими категоріями. Максимум, що вони можуть прочитати – яку-небудь статтю, але набагато звичніше для них міні-новини, формат твітів і статусів в соціальних мережах. Образ їх думок відрізняється фрагментарністю, а в деяких питаннях поверховістю.

Саме тому, в рамках проведення Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек «Шкільна бібліотека – центр творчого розвитку дитини» в бібліотеці колегіуму було проведено ряд заходів серед яких посвята в читачі бібліотеки колегіуму першокласників «Книжкова країна». Як правило, подібні посвяти – це театралізована вистава з казковими героями, однак для сучасних дітей епохи Big Data – це не актуально. Більш цікавими для них є віртуальні подорожі в світ книг, інтерактивність та візуалізація.

 Мультимедіа — це подання інформації про об’єкти і процеси не традиційним текстовим описом, а за допомогою фото, відео, графіки, анімації, звуку, тобто в усіх відомих сьогодні формах, бо як відомо «краще один раз побачити, ніж мільйон разів почути».

Методика використання в діяльності бібліотеки мультимедійних технологій передбачає:

1)      підсилення мотивації пізнання;

2)      поліпшення якості виховання та підвищення інформаційної культури здобувачів освіти;

3)      підвищення рівня обізнаності здобувачів освіти у галузі сучасних інформаційних технологій;

4)      демонстрацію можливостей комп’ютера не тільки як засобу для гри.

Технологію мультимедійних (віртуальних, інтерактивних) можна розглядати як пояснювально-ілюстративний метод навчання і пізнання, основне призначення якого — організувати засвоєння здобувачами освіти інформації шляхом повідомлення навчального матеріалу та забезпечити його успішне сприйняття, яке посилюється завдяки залученню зорової пам’яті.

Варто зауважити, що на етапі створення мультимедійної презентації необхідно враховувати такі особливості: психологічні особливості здобувачів освіти; цілі й результати заходу; структуру пізнавального простору; розміщення здобувачів освіти; вибір найбільш ефективних елементів комп’ютерних технологій для виконання конкретних завдань заходу; кольорову гаму оформлення навчального матеріалу.

Наш варіант посвяти – це інтерактивна подорож в «Казкову країну», де засобами мультимедійних технологій (мультимедійна презентація та багатофункціональний інтерактивний дисплей) ми привертаємо увагу дітей до світу книги.

Мультимедійна презентація з яскравими ефектами, картинками та мінімумом тексту сприймається першокласниками як «реальна» подорож у «Книжкову країну». Першачки дізналися що собою являє «бібліотека», як користуватися книжками в бібліотеці, які основні правила користування книгами. Також діти переглянули міні фільм про історію появи і створення книг та дали урочисту обіцянку бути чемними поціновувачами книги.

Саме завдяки використанню можливостей інформаційних технологій, які близькі дітям, інформація яка була для них представлена запам’яталась їм, бо мультимедійна інформація відрізняється чіткістю, лаконічністю, доступністю. У процесі роботи з нею здобувачі освіти вчаться аналізувати, висловлювати власну думку. Якщо застосування мультимедійних технологій добре продумане, заняття буде образним, наочним, цікавим, життєвим, дозволить розвивати вміння здобувачів освіти працювати в парах і групах, і, найголовніше – все це сприяє активному пізнанню і сприяє популяризації книги як джерелу інформації.

Ще один цікавий спосіб привернути увагу здобувачів освіти до діяльності бібліотеки це надати їм можливість долучитися до створення інформаційних матеріалів. Так, під час місячника учні 5-9 класів створювали інтерактивні плакати «Книги: діти розуму» та «Буквар читацького етикету» в таких програмах як: Prezi, Projeqt, Linoit, SlideRosket. Під час даної роботи учні не лише попрацювали з новими прикладними програмами, але й здійснили пошук та підбір матеріалів на теми інтерактивних плакатів. Для дітей епохи Big Data така форма роботи в бібліотеці є більш прийнятною як традиційні бібліотечні уроки про переваги книг, читання, історію появи книги та особливості друку сучасних книг.

Важливий момент в роботі сучасної бібліотеки – це актуальна, сучасна, цікава для дітей різного віку література. Для того аби повноцінно задовільнити читацькі інтереси всіх колегіантів була створена Google форма он-лайн опитування «Читацькі інтереси колегіантів», в яку вносили свої побажання учні та їх класні керівники протягом місячника. Ці результати дозволи нам замовити та придбати саме ті твори, які цікаві для дітей, що значно збільшило кількість відвідувачів бібліотеки колегіуму.

Отож, кожна сучасна бібліотека має орієнтуватися на потреби її потенційної аудиторії і бути дієвим суб’єктом освітнього процесу, що дозволить залучити якнайбільше відвідувачів, а використання сучасних інформаційних технологій та відповідного  програмного забезпечення створить комфортне середовище отримання нових знань.

Навігація