Педагогічний колектив колегіуму постійний учасник Міжнародних виставок «Інноватика в освіті України», «Сучасні заклади освіти України».

Педагогічний колектив колегіуму постійний учасник Міжнародних виставок «Інноватика в освіті України», «Сучасні заклади освіти України».

Педагогічний колектив колегіуму постійний учасник Міжнародних виставок «Інноватика в освіті України», «Сучасні заклади освіти України».

Впровадження моделі розвивального середовища для самореалізації обдарованих дітей у Житомирському міському колегіумі

Педагогічний колектив Житомирського міського колегіуму системно працює з обдарованими дітьми, створюючи всі належні умови для самореалізації і самоствердження особистості учня впродовж життя. Ефективність даної системи є прогнозованим результатом та основою розвитку колегіуму.

Саме тому з 2008 року у колегіумі розпочато впровадження інноваційного проекту «Впровадження моделі розвивального середовища для самореалізації обдарованих дітей у Житомирському міському колегіумі». Проект забезпечує інноваційну педагогічну діяльність, що реалізується через:

 • удосконалення системи управління;
 • постійну модернізацію структури управління;
 • удосконалення змісту навчання;
 • інформатизацію діяльності колегіуму (проведення різних наукових і науково-методичних заходів: майстер-класів, тренінгів, круглих столів, аналітичних зрізів, використання ІКТ);
 • соціально-психологічне забезпечення;
 • професійний розвиток і саморозвиток педагогічних працівників колегіуму;
 • удосконалення виховного процесу.

Досягнуті результати:

 • Підвищення ефективності навчально-виховного процесу.
 • Створення комфортних умов для розвитку та самореалізації  особистості учителя та учня.
 • Підвищення рівня фахової майстерності педагогів.
 • Розробка науково-методичних посібників з досвіду роботи з обдарованими учнями.

Проект «Впровадження моделі розвивального середовища для самореалізації обдарованих дітей у Житомирському міському колегіумі» (автор проекту заступник директора колегіуму Н.М.Стойкова), представлений на Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2012» та відзначений Срібною медаллю у номінації «Інноваційні технології виявлення, навчання і підтримки розвитку обдарованої молоді».

Навігація