План роботи школи молодого вчителя Житомирського міського колегіуму на 2017-2018 н. р.

План роботи школи молодого вчителя Житомирського міського колегіуму на 2017-2018 н. р.

План роботи школи молодого вчителя Житомирського міського колегіуму на 2017-2018 н. р.

 

ПЛАН

роботи школи молодого вчителя

Житомирського міського колегіуму

на 2017-2018 н. р.

 

Мета: впровадження системи професійно-педагогічної адаптації, удосконалення науково-методичного рівня, навчально-методичної діяльності та надання практичної допомоги молодим вчителям.

Завдання школи:

  • Набуття молодими вчителями практичних навичок , необхідних для педагогічної роботи.
  • Формування вмінь застосувати теоретичні знання, одержані під час навчання у ВНЗ, у конкретній практичній діяльності.
  • Ознайомлення з особливостями роботи зі шкільною документацією та критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів.
  • Вивчення молодими педагогами перспективного педагогічного досвіду.
  • Ознайомлення із сучасними інноваційними методами і прийомами навчання, інтерактивними формами організації навчальної діяльності дітей на уроці, новими педагогічними технологіями та засвоєння методики їх використання.
  • Ознайомлення із психолого - педагогічними особливостями роботи зі здібними та обдарованими учнями.

п/п

Зміст

заняття

Форма

проведення

Відповідальний

    Хто

 залучається

 

1 заняття                Вересень

 

 

 

1

Ознайомлення вчителів-початківців з метою та завданнями колегіуму. Статут колегіуму. Права і обов’язки вчителя.

Знайомство з молодими вчителями «Розповідь про себе».  Знайомство з наставниками.

Практ. робота

 

 

Година спілкування

Мазур О.М. Натальченко А.Г.

Вчителі- наставники

2

Опрацювання нових інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення шкільних дисциплін у навчальному році. Нормативні документи.

Планування роботи вчителя. Нові навчальні програми з предметів. Шкільна документація. Вимоги до її ведення. Практичне заняття: «Як вести класний журнал, журнал гурткової роботи».

Анкетування « Якої допомоги ви потребуєте?»

Практична робота

 

 

Консультація

 

 

Анкетування

Мазур О.М.

Натальченко А.Г.

Вчителі- наставники

3

Тематичне, поурочне планування. Вимоги до

планування виховної роботи в класі. Опрацювання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з відповідних предметів.

Практикум

 

Консультація

 

Натальченко А.Г.

Вчителі-

наставники

4

 Складання розкладу для взаємного відвідування уроків вчителя-початківця і наставника.

Планування

Мазур О.М.

 

 

2 заняття               Жовтень

 

 

 

1

 « Золоті сторінки історії колегіуму»

Віртуальна екскурсія сторінками історії колегіуму.

Висовень О.В.

 

2

Діагностика педагогічної оцінки та самооцінки готовності молодого вчителя до саморозвитку. Заповнення діагностичних карток. Аналіз результатів.

Виявлення рівня тривожності, агресивності та довірливих відносин на початок року.

Діагностування

Натальченко А.Г.

 

 

Сторожук І.М.

Вчителі-

наставники

3

Методи вивчення особистості. Ефективність їх застосування.

Розповідь з елементами бесіди

Натальченко А.Г.

Сторожук І.М.

 

4

Практикум «Як навчити кожного?».  Організація учнівської діяльності як засіб формування духовного світу дитини.

«Психологія спілкування учитель — учень».

Моделювання структури уроку відповідно до обраного типу.

 

Моделювання уроку, практикум

Мазур О.М.

Натальченко А.Г.

 

 

Вчителі-

наставники

5

Відвідування молодими вчителями, обговорення та аналіз уроків вчителів-наставників.

Відвідування уроків

Натальченко А.Г.

Мазур О.М.

Сторожук І. М.

Вчителі-

наставники

6

Огляд методичної літератури, фахових видань. 

Розповідь

Несенюк О.В.

 

 

3 заняття            Листопад

 

 

 

1

Науково-практичні методи, які формують пізнавальні інтереси учнів з урахуванням їх психічних особливостей.

Розповідь з елементами бесіди

Сторожук І.М.

Натальченко А.Г.

 

 

 

2

Професійна майстерність педагога на уроці: володіння змістом та організація уроку,  організація навчальної діяльності учнів; педагогічне стимулювання та мотивація навч. діяльності школярів.  (з досвіду роботи). Відвідування та аналіз уроків молодих вчителів вчителями – наставниками.

Обговорення

Натальченко А.Г.

Вчителі-

наставники

3

Методика проведення класних годин, позакласних заходів. Відвідування класних годин досвідчених учителів. Розгляд питання організації роботи класного колективу.

 

Практикум

Натальченко А.Г

 

Вчителі-

наставники

4

Опрацювання психологічної літератури з

проблеми самоосвіти.

 

Сторожук І. М.

Несенюк О.В.

 

 

4 заняття            Грудень

 

 

 

1

Вимоги до організації роботи з обдарованими учнями.  ( проектна робота )

Проведення самоаналізу уроку, виховного заходу.

Розповідь з елементами бесіди. Складання пам’ятки

Натальченко А.Г.

 

2

Використання активних форм і методів роботи з дітьми (з досвіду роботи за програмою «Крок за кроком»)

Фрагменти уроку

Бордюг Н. В.

 

3

Методика проведення позакласних заходів, свят.

Відвідування позакласних заходів

Герасимчук Л.М. Натальченко А.Г.

 

 

5 заняття                 Січень

 

 

 

1

Психолого-педагогічні вимоги до перевірки та оцінки навчальних досягнень: організація контролю за процесом засвоєння знань; функції оцінки, групові та індивідуальні оцінки; самооцінювання та взаємооцінювання. Аналіз контрольних робіт. Система їх перевірки та роботи над помилками.

Практикум

 

 

Консультація

Мазур О. М.

Наставники

 

Натальченко А.Г.

 

2

Виявлення причин низької успішності учнів. Панорама: «Психологічні причини неуспішності учнів на уроках». Погляд психолога.

Розв’язування ситуативних задач

Сторожук І.М.

 

3

Звіт молодих спеціалістів про роботу із самоосвіти.

Розповідь

Натальченко А.Г. Молоді вчителі

 

 

6 заняття                    Лютий

 

 

 

1

Відбір та реалізація змісту навчання: відповідність змісту навчального заняття поставленим цілям і завданням; обсяги навчального матеріалу.

Розповідь з елементами бесіди

Натальченко А.Г.

 

2

Планування уроків з елементами інноваційних технологій. Відвідування уроків. Самоаналіз уроків.

 Міні-проект « Мій предмет – найцікавіший!»

Відвідування уроку у майстер-класі

Презентація проектів

Натальченко А.Г.

Вчителі- наставники

Молоді вчителі

3

Підготовка до відкритого уроку.

Проведення відкритих уроків та позакласних заходів молодими вчителями.

Консультація

Практикум

Мазур О. М.

Натальченко А.Г.

Вчителі- наставники

Молоді вчителі

 

 

7 заняття              Березень

 

 

 

1

Різні форми роботи з батьками. Методика проведення батьківських зборів. Організація індивідуальної роботи з батьками. Відвідування батьківських зборів досвідчених класних керівників.

Розповідь з елементами бесіди

Мазур О. М.

Натальченко А.Г.

Вчителі- наставники

3

Методична панорама: « Педагогіка співробітництва – реальний шлях ствердження гуманізму та демократії у шкільному житті (зміст, принципи,  форми та методи)

Практикум з елементами тренінгу

Натальченко А.Г.

Сторожук І.М.

 

4

Огляд новинок літератури. Ознайомлення з працями вчителів-новаторів.

 

Несенюк О.В.

 

5

Експрес – інтерв’ю з учнями та колегами молодого вчителя.

 

Сторожук І.М.

 

 

8 заняття                 Квітень

 

 

 

1

Виявлення рівня тривожності, агресивності та довірливих відносин на кінець року.

Діагностування

Сторожук І.М.

 

2

Презентація меседжа « Мої досягнення»

Результативність роботи пари « наставник-молодий вчитель». Підсумки роботи за рік. Розробка завдань на наступний навчальний рік.

Презентація результатів роботи

Мазур О.М.

Натальченко А.Г.

Вчителі- наставники

Підготувала: Заступник директора колегіуму з НВР Олена Миколаївна Мазур

Навігація