Положення про інтелектуальні конкурси серед учнів в Житомирській обл.

Положення про інтелектуальні конкурси серед учнів в Житомирській обл.

Положення про інтелектуальні конкурси серед учнів в Житомирській обл.

 

Положення

про проведення обласних інтелектуальних конкурсів серед учнівської молоді

в Житомирській області

І.          Загальні положення

1.         Це Положення визначає порядок організації обласних інтелектуальних конкурсів (далі – Інтелектуальні конкурси) серед учнівської молоді Житомирської області, засновником яких є управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації (далі – Управління), їхню мету, завдання, місце і терміни проведення, умови участі, склад та обов’язки журі, порядок проведення, визначення та нагородження переможців і фінансове забезпечення.

2.         Інтелектуальні конкурси проводяться щороку серед учнів загальноосвітніх і вихованців позашкільних навчальних закладів області з навчальних предметів, спеціальних дисциплін, а також загальної ерудиції та інтелекту (далі – тематика Інтелектуальних конкурсів).

3.         Керівництво підготовкою та проведенням Інтелектуальних конкурсів здійснює Управління.

4.         Для організації та проведення Інтелектуальних конкурсів призначаються та затверджуються наказами Управління:

голова та персональний склад журі;

особи, відповідальні за організаційно-методичне забезпечення;

дата та місце проведення Інтелектуальних конкурсів;

тематика та правила Інтелектуальних конкурсів;

кількісний склад команди.

5.         Організаційно-методичне забезпечення та проведення Інтелектуальних конкурсів здійснює комунальний позашкільний навчальний заклад «Житомирський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Житомирської обласної ради (далі – КПНЗ «Обласний центр НТТУМ»).

ІІ.        Мета, завдання, місце і терміни проведення Інтелектуальних конкурсів

1.         Інтелектуальні конкурси проводяться з метою виявлення та підтримки обдарованої учнівської молоді, залучення її до наукових досліджень та створення умов для самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві.

2.         Основними завданнями Інтелектуальних конкурсів є:

стимулювання творчого самовдосконалення дітей та учнівської молоді;

сприяння розвитку наукової та художньої творчості, загальної ерудиції та інтелекту обдарованої учнівської молоді;

розвиток шляхів творчого пошуку, підтримки та виявлення здібностей талановитих учнів;

підвищення інтересу до поглибленого вивчення навчальних, спеціальних та фахових дисциплін, формування у колах учнівської молоді навичок дослідницької роботи;

популяризація новітніх досягнень науки, техніки і технологій;

задоволення потреб дітей і підлітків у професійному самовизначенні відповідно до їхніх інтересів та здібностей;

активізація всіх форм позакласної та позашкільної роботи з дітьми та учнівською молоддю області;

підбиття підсумків роботи факультативів, гуртків, секцій, учнівських наукових товариств дослідницько-експериментального напрямку;

залучення провідних фахівців, педагогів, працівників наукових установ, аспірантів та професорсько-викладацького складу до активної роботи з обдарованою учнівською молоддю.

3.         Інтелектуальним конкурсам передують районні (міські) інтелектуальні конкурси, які проводяться згідно з умовами, розробленими місцевими органами управління освітою.

ІІІ.       Умови участі в Інтелектуальних конкурсах

1. В Інтелектуальних конкурсах беруть участь команди, які є переможцями районних (міських) Інтелектуальних конкурсів та за станом здоров’я можуть перебувати у дитячому колективі.
2. До складу команди входять учні (вихованці) загальноосвітніх (позашкільних) навчальних закладів (далі – учасники), які активно займаються творчою і дослідницькою діяльністю. Протягом одного конкурсу склад команди залишається незмінним.

3.         Кожна команда, яка бере участь в Інтелектуальних конкурсах, повинна мати власні назву, емблему, єдину форму одягу, а також підготувати творчу візитівку (представлення).

4.         До місця проведення Інтелектуальних конкурсів учасники прибувають організовано у супроводі керівників команд – педагогічних працівників, які брали активну участь у підготовці учнів до Інтелектуальних конкурсів.

Одну команду супроводжує один керівник.

5.         Керівник команди забезпечує:

ознайомлення членів команди з цим Положенням та його дотримання;

своєчасне оформлення та пред’явлення необхідної документації;

прибуття учасників до місця проведення Інтелектуальних конкурсів та повернення їх до місця проживання після завершення заходу;

необхідну морально-психологічну підтримку та допомогу членам команди;

захист прав та інтересів членів команди.

6.         Керівники команд не мають права втручатися в роботу журі Інтелектуальних конкурсів.

7.         Для участі в Інтелектуальних конкурсах місцеві органи управління освітою не пізніше, ніж за чотирнадцять днів до початку Інтелектуальних конкурсів подають до КПНЗ «Обласний центр НТТУМ» попередню заявку на участь. Форма попередньої заявки повідомляється організаторами не пізніше, ніж за місяць до початку Інтелектуальних конкурсів.

За відсутності попередньої заявки, її некоректного оформлення або порушення термінів подання команда до участі в Інтелектуальних конкурсах не допускається.

8.         Керівник команди під час реєстрації подає наступні документи та матеріали:

копію наказу відділу (управління) освіти про підсумки проведення районних (міських) Інтелектуальних конкурсів;

заявку на участь в Інтелектуальному конкурсі;

медичні довідки про відсутність інфекційних хвороб і контакту з інфекційними хворими на кожного учасника команди.

9.         Керівник команди при реєстрації пред’являє на кожного учасника такі документи, які повертаються після посвідчення особи:

паспорт (для учасників віком до 16 років – свідоцтво про народження) кожного члена команди;

учнівський квиток або довідку з фотографією, завірену печаткою і підписом директора закладу освіти.

10.       Учасники Інтелектуальних конкурсів зобов’язані:

знати і виконувати це Положення;

дотримуватись умов та програми Інтелектуальних конкурсів;

дотримуватись норм поведінки, правил техніки безпеки та експлуатації обладнання і приладів;

виконувати рішення журі.

ІV.       Порядок проведення Інтелектуальних конкурсів

 1. Інтелектуальні конкурси передбачають особисте або колективне розв’язання запропонованих завдань відповідно до тематики.
 2. Під час проведення Інтелектуальних конкурсів визначається уміння учасників знаходити вирішення запропонованих завдань та відповіді на запитання у відведений для цього проміжок часу.
 3. Орієнтовний перелік завдань та тематика Інтелектуальних конкурсів повідомляється місцевим органам управління освітою не пізніше, ніж за один місяць до початку відповідних Інтелектуальних конкурсів.
 4. Проведення Інтелектуальних конкурсів визначається правилами, що затверджуються Управлінням.

V.        Склад та обов’язки журі Інтелектуальних конкурсів

1.         Склад журі Інтелектуальних конкурсів комплектується з провідних фахівців, педагогів, працівників наукових установ, аспірантів та професорсько-викладацького складу, а також працівників КПНЗ «Обласний центр НТТУМ».

Кількісний склад журі та тривалість його роботи визначається відповідними правилами проведення Інтелектуальних конкурсів.

2.         До складу журі Інтелектуальних конкурсів входять голова, секретар, ведучий та члени журі.

3.         Голова журі:

очолює роботу журі;

проводить нараду з керівниками команд та членами журі;

проводить розгляд апеляцій з членами журі, учасниками команди-заявника та керівником команди.

4.         Секретар забезпечує:

підготовку бланків документації для роботи журі;

внесення у протоколи результатів оцінювання членами журі виступів команд та їх своєчасне оприлюднення;

ведення обліку роботи членів журі;

підготовку дипломів та друк підсумкової документації.

 1. Журі:

оцінює виступи, виконання завдань, аналізує рівень підготовки команд;

приймає рішення щодо зарахування даних командами відповідей на запитання;

оголошує попередні проміжні результати оцінювання виступів команд;

заповнює та подає секретарю протоколи з результатами оцінювання виступів команд;

затверджує попередні загальні результати оцінювання виступів команд;

бере участь у розгляді апеляцій, засіданні членів журі та нагородженні переможців;

після закінчення Інтелектуальних конкурсів висловлює критичні зауваження щодо недоліків у підготовці команд, озвучує рекомендації та побажання для можливого покращення виступів.

Члени журі не мають права сприяти учасникам у здобутті результатів чи їх покращенню шляхом порад, підказок чи будь-якої іншої допомоги.

 1. Ведучий:

забезпечує оптимальні, справедливі, рівні умови для всіх учасників та коректне виконання правил проведення Інтелектуальних конкурсів;

проводить Інтелектуальні конкурси відповідно до програм;

представляє журі, координує їхню роботу під час конкурсів;

представляє команди, координує їхню роботу під час конкурсів;

озвучує тексти питань Інтелектуальних конкурсів;

слідкує за дотриманням командами регламенту конкурсів;

створює умови для максимально ефективної роботи журі та команд.

7.         Секретар та ведучий входять до складу журі без права оцінювання виступів учасників Інтелектуальних конкурсів.

VІ.       Визначення та нагородження переможців

Інтелектуальних конкурсів

 1. Усі підведені підсумки вважаються остаточними, якщо через 30 хвилин після їх оприлюднення учасники Інтелектуальних конкурсів не подали жодної апеляції у письмовій формі на ім’я голови журі.
 2. Під час Інтелектуальних конкурсів визначається особиста та командна першість за максимальною кількістю балів, набраною командами в ході конкурсів.
 3. Кількість команд-переможниць Інтелектуальних конкурсів не може перевищувати 30 % від загальної кількості команд з орієнтовним співвідношенням 1:2:3.
 4. Команди від районів (міст), які зайняли I, II та III місця, нагороджуються дипломами відповідних ступенів, решта команд – дипломами учасників.
 5. Команда, яка набрала найбільшу кількість балів, вважається абсолютним переможцем та нагороджується цінним подарунком.

VІІ.     Фінансування Інтелектуальних конкурсів

1.         Витрати на проведення обласних Інтелектуальних конкурсів відносяться на рахунок КПНЗ «Обласний центр НТТУМ» відповідно до затвердженого кошторису.

2.         Витрати на проїзд, харчування в дорозі, відрядження супроводжуючих осіб здійснюють відповідні органи управління освітою, які направляють команди на Інтелектуальні конкурси.

 

Заступник начальника управління

 

О.Г. Липовецька

 

Навігація