Положення про роботу Школи молодого вчителя Житомирського міського колегіуму

Положення про роботу Школи молодого вчителя Житомирського міського колегіуму

Положення про роботу Школи молодого вчителя Житомирського міського колегіуму

«Затверджено»

Наказ від 08.06.2016  №2-33

 

Положення

про роботу Школи молодого вчителя

Житомирського міського колегіуму

 1. Загальні  положення

1.1. Школа  становлення молодого  учителя  є  структурним  елементом  методичної  служби  колегіуму  та  складовою  частиною системи  підвищення  кваліфікації  педпрацівників. 

1.2. Школою  молодого  учителя керує  педагогічний  працівник,  рівень   майстерності  якого  характеризується  вільним  володінням  сучасними  педагогічними  технологіями,  професійними  знаннями.

1.3. Слухачами Школи  молодого  учителя  є  педпрацівники  зі  стажем  роботи до 3-х  років.

1.4. У  своїй  діяльності  Школа  молодого  учителя  керується  Законами України  «Про  освіту»,  «Про  загальну  середню  освіту».

1.5. Метою  діяльності  Школи молодого учителя  є  прискорення  процесу  адаптації  випускників  навчально-педагогічних  закладів  до навчально-виховної  діяльності  в  закладах  освіти.

 1. Мета    та  завдання

2.1. Формування  творчої  активності,  розвитку  освіти  молодого  педагога  та  зростання  його  авторитету.

2.2. Створення   умов  (управлінських,  методичних, інформаційних  та  інш.)  для  максимально  швидкого  включення  молодих  спеціалістів (педагогів,  педагогів-організаторів, соціальних  педагогів,  психологів) у  навчально-виховний  процес.

2.3. Формування  потреби  у  безперервній  самоосвіті.

2.4. Попередження  типових   помилок,  протиріч  та  труднощів   в організації  навчальних  занять, позакласної та виховної роботи пошук  шляхів  їх  подолання.

2.5. Ознайомлення  з  інноваційними  процесами  в  педагогіці,  з  педагогічним  досвідом  та  визначення  шляхів  їх  творчого  використання  в  практичній  діяльності.

2.7. Вивчення   роботи  вищезазначених  категорій  педагогів,  виявлення  проблем  та  труднощів,  допомога  в самовдосконаленні.

 1. Організація  діяльності

3.1. Організація  діяльності  здійснюється методичною радою колегіуму згідно з Положенням про роботу  Школи  молодого   учителя.

3.2. Школа  молодого  учителя  працює  за  планом,  який  складається  на  навчальний  рік.

3.3. Процес навчання  молодих  спеціалістів здійснюється за  наступними  формами: консультація, семінар-практикум, бесіда,  навчання  в  процесі  контролю з боку  заступників  директора колегіуму та  керівників  методичних комісій,  наставництво,  моделювання  та  аналіз  ситуації,  відвідування  уроків,  виховних  заходів  та  їх  аналіз,  надання  допомоги  у  конструюванні  дидактичних   матеріалів.

 

 1. Права та  обов’язки   молодого  учителя

     4.1. Обов’язки  молодого  учителя:

 • знати  нормативні  та  правові  документи,  що  стосуються  організації  навчально-виховного процесу у колегіумі;
 • постійно  працювати  над  підвищенням  професійної  майстерності;
 • вдосконалювати свій  загальноосвітній   та  культурний  рівень;
 • відвідувати  заходи  міської  Школи  молодого  учителя.

    4.2. Права  молодого  учителя:

 • працювати  над  підвищенням   рівня  самоосвіти;
 • вносити   пропозиції  щодо  вдосконалення  роботи  Школи  молодого  учителя;
 • захищати  професійну  честь   та  гідність.

  5. Управління  Школою  молодого  учителя

5.1. Організація  роботи  Школи  молодого  учителя  покладається  на  заступника директора колегіуму, що відповідає за організацію методичної роботи.

5.2. Заступник директора колегіуму,  що  опікується  питанням  організації  роботи  з  молодими  спеціалістами,   зобов’язаний:

 • організовувати  роботу  Школи  молодого  учителя;
 • створювати сприятливі  умови  для  роботи  Школи  молодого  учителя;
 • здійснювати моніторинг стану організації навчально-виховного процесу з молодими учителями;
 • сприяти  заохоченню  вчителів-наставників.

6.  Документація

 • Положення  про роботу  Школи  молодого  учителя.
 • План  роботи  Школи  молодого  учителя.
 • Банк  даних  про  наставників  та  молодих  учителів.
 • Матеріали  роботи  Школи  молодого  учителя.

Автор матеріалів: Олена Миколаївна Мазур

Навігація