Правила проведення обласних інтелектуальних конкурсів з навч. предм.

Правила проведення обласних інтелектуальних конкурсів з навч. предм.

Правила проведення обласних інтелектуальних конкурсів з навч. предм.

Правила

проведення обласних інтелектуальних конкурсів з навчальних предметів та спеціальних дисциплін

  1. Загальні положення

1.         Обласні інтелектуальні конкурси з навчальних предметів та спеціальних дисциплін проводяться щороку відповідно до Положення про проведення обласних інтелектуальних конкурсів серед учнівської молоді Житомирської області, затвердженого наказом управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації 14.03.2016 № 70, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Житомирській області 05 квітня 2016 року за № 5/1291від 05.04.2016, з метою виявлення та підтримки обдарованої учнівської молоді, залучення її до наукових досліджень та створення умов для самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві.

2.         Обласні інтелектуальні конкурси  проводяться з таких навчальних предметів: біології, хімії, географії, фізики, математики, економіки, інформатики, літератури, історії, правознавства, філософії та релігієзнавства та спеціальних дисциплін: винахідництва та раціоналізаторства, журналістики, фінансової грамотності.

3.         За потреби можуть проводитись обласні інтелектуальні конкурси з інших навчальних предметів та спеціальних дисциплін.

4.         Обласні інтелектуальні конкурси з навчальних предметів та спеціальних дисциплін є командними конкурсами, під час яких визначається:

уміння членами команд-учасниць оригінально розв’язувати складні завдання творчого характеру, формулювати власні твердження щодо предмету завдання чи запитання, захищати власні думки у наукових дискусіях – раундах (творчих боях);

здатність спільними зусиллями колективу команди-учасниці об’єктивно, своєчасно і якісно вирішувати творчі завдання, а також уміння публічно презентувати свій варіант вирішення чи розв’язання визначеного завдання;

уміння учнів відстоювати власну точку зору з того чи іншого питання, аргументовано опонувати та об’єктивно рецензувати відповідні виступи інших команд-учасниць.

5.         Обласні інтелектуальні конкурси з навчальних предметів та спеціальних дисциплін відбуваються у формі раундів (творчих боїв). У кожному раунді (творчому бої) беруть участь три команди-учасниці, кожна з яких виступає в одній із ролей: «Доповідач», «Опонент» або «Рецензент».

Номер раунду (творчого бою) і послідовність виступу кожної з команд-учасниць у тій чи іншій ролі визначаються жеребкуванням, що проводиться безпосередньо перед початком першого раунду (творчого бою) організаторами обласних інтелектуальних конкурсів. Результати жеребкування є остаточними та апеляції не підлягають.

6.         Обласні інтелектуальні конкурси з навчальних предметів та спеціальних дисциплін проводяться за переліком завдань, питань чи задач, затверджених оргкомітетами ІІ етапів Всеукраїнських предметних турнірів та КПНЗ «Обласного центру НТТУМ».

7.         В обласних інтелектуальних конкурсах з навчальних предметів та спеціальних дисциплін беруть участь команди чисельністю 5 учнів.

8.         Кожне питання з пакету завдань може бути запропонованим для вирішення лише єдиний раз за весь час проведення обласних інтелектуальних конкурсів з навчальних предметів та спеціальних дисциплін. У разі, якщо команда в ролі Доповідача відхилила пропозицію щодо розгляду якогось з питань, воно може бути запропонованим іншими командами-учасницями для інших раундів (творчих боїв) даного обласного інтелектуального конкурсу з навчальних предметів та спеціальних дисциплін.

Ситуація, за якої кількість запитань є меншою, аніж кількість раундів (творчих боїв), виноситься на розгляд журі обласних інтелектуальних конкурси з навчальних предметів та спеціальних дисциплін.

9.         Для кращого розуміння матеріалу питання та вирішення завдань чи розв’язання задач командою-учасницею готується мультимедійна презентація, що виконується учасниками обласних інтелектуальних конкурсів з навчальних предметів та спеціальних дисциплін (окрім, інтелектуальних конкурсів з історії, правознавства, філософії та релігієзнавства) у довільній формі.

II.        Складові етапи раундів (творчих боїв)

обласних інтелектуальних конкурсів з навчальних предметів та спеціальних дисциплін

1.         В обласних інтелектуальних конкурсах з навчальних предметів та спеціальних дисциплін передбачено такі складові етапи участі кожної з команд-учасниць, як:

виступ команди-учасниці в ролі Доповідача;

виступ команди-учасниці в ролі Опонента;

виступ команди-учасниці в ролі Рецензента.

2.         Максимальна сумарна оцінка за участь однієї команди-учасниці у всіх складових етапах обласних інтелектуальних конкурсів становить 100 балів.

III.       Порядок проведення обласних

інтелектуальних конкурсів з навчальних предметів та спеціальних дисциплін

1.         При підготовці до обласних інтелектуальних конкурсів з навчальних предметів та спеціальних дисциплін команди-учасниці розв’язують завдання, задачі чи відповідають на запитання, розроблені організаційними комітетами ІІ етапів Всеукраїнських предметних турнірів, які надсилаються на районні та міські відділи освіти та науки після їх отримання КПНЗ «Обласний центр НТТУМ».

2.         Під час підготовки до виступів та дискусій команди-учасниці можуть використовувати будь-які довідкові матеріали (підручники, посібники, довідники). При цьому учасники, які виступають від імені команд-учасниць, не мають права користуватися цими матеріалами безпосередньо під час виступу в ході раунду (творчого бою).

3.         Протягом раунду (творчого бою) членам команди-учасниці забороняється консультуватися з особами, які не є учасниками команди, користуватися будь-якими електронними приладами з можливістю виходу в мережу Internet.

IV.       Ролі команд під час раунду (творчого бою)

обласних інтелектуальних конкурсів з навчальних предметів та спеціальних дисциплін

1.         На початку раунду (творчого бою) команда в ролі Опонента пропонує команді в ролі Доповідача завдання (задачу, питання) для представлення рішення в ході раунду (творчого бою).

Команда в ролі Доповідача один раз може відмовитись від завдання (задачі, питання) без пояснення причини. Таке рішення не передбачує штрафних санкцій та не впливає на оцінку виступу команди в ролі Доповідача членами журі. Тоді команда в ролі Опонента пропонує команді в ролі Доповідача будь-яке інше з завдань для раунду (творчого бою), з тих, що ще не були розглянуті в ході інших раундів (творчих боїв).

У разі повторної відмови команди в ролі Доповідача від завдання (задачі, питання), виступ команди в ролі Доповідача оцінюється членами журі в 0 балів.

2.         Доповідач (один член команди-учасниці) викладає рішення завдання й отриманий результат, акцентуючи увагу слухачів на основних ідеях та висновках. При цьому можуть використовуватись заздалегідь підготовлені ілюстративні матеріали (таблиці, графічні зображення, малюнки, схеми, макети, фотографії, відео фрагменти, що оформленні у вигляді мультимедійної презентації). Доповідачі інтелектуальних конкурсів з історії, правознавства, філософії та релігієзнавства) не мають права використовувати ілюстративні матеріали. Представлене рішення не обов’язково повинно бути розв’язком завдання повністю. Можуть бути представлені окремі часткові просування, розбір окремих суттєвих випадків, запропоновані самостійно поставлені та розв’язані аналогічні, але, можливо, більш прості завдання.

3.         Після виступу команди в ролі Доповідача члени команди в ролі Опонента мають можливість задати уточнюючі запитання (спрямовані на виявлення істинності виражених в них суджень. У таких питаннях присутня частка «чи», включена в словосполучення «вірно», «дійсно», «треба» і т.д.) команді, що виступає в ролі Доповідача, які допоможуть краще розібратися в запропонованому ним рішенні завдання.

4.         У своєму виступі команда, що виступає в ролі Опонента, висловлює критичні зауваження щодо запропонованого командою, що виступає в ролі Доповідача, рішення (доповіді), пояснює позитивні сторони представленого рішення, виявляє недоліки і помилки, вказує на нехтування можливістю узагальнення запропонованого завдання (задачі, питання). Виступ команди в ролі Опонента не повинен зводитись до викладу власного варіанту розв’язання завдання, що підтверджує чи спростовує результати, представлені командою в ролі Доповідача. При цьому команда в ролі Опонента повинна утриматись від коментарів, не пов’язаних з запропонованим командою в ролі Доповідача розв’язком завдання.

5.         Команда, що виступає в ролі Рецензента, має право ставити уточнюючі запитання і команді в ролі Доповідача, і команді в ролі Опонента. У своєму виступі команда в ролі Рецензента дає оцінку команді в ролі Доповідача за якість викладення обговорюваної проблеми та команді в ролі Опонента за вміння заперечувати, спростовувати та оцінювати виступ команди суперника.

6.         Після виступу команди в ролі Рецензента відбувається загальна полеміка - предметна дискусія команд в ролях Доповідача, Опонента та Рецензента, яка направлена на обговорення правильності запропонованого вирішення завдань команди в ролі Доповідача, або ж суперечливих моментів, висловлених командами в ролях Опонента чи Рецензента, якщо вони стосуються обговорюваного завдання. Метою загальної полеміки не є озвучення матеріалу чи критичних зауважень, що команди-учасниці не встигли висвітлити у відведений для того час, а спроба досягнути найбільш оптимального варіанту вирішення поставленої проблеми чи розкриття питання.

7.         Запитання журі, що слідують за загальною полемікою, повинні стосуватись суперечливих або недостатньо висвітлених положень доповіді команди в ролі Доповідача, виступів команд в ролях Опонента та Рецензента, або виступів команд-учасниць під час загальної полеміки. Відповідати на уточнюючі запитання журі до команд в ролях Доповідача, Опонента чи Рецензента може будь-який член команди-учасниці, до якої було адресовано запитання.

8.         Після запитань від журі та оголошення оцінок раунд (творчий бій) вважається завершеним. В наступний раунд (творчий бій) вступають інші команди, що потрапили до нього за результатами попереднього жеребкування.

V.        Регламент раунду (творчого бою)

обласних інтелектуальних конкурсів з навчальних предметів та спеціальних дисциплін

1.         Під час кожного раунду (творчого бою) команди-учасниці повинні дотримуватись наступного регламенту:

Команда в ролі Опонента пропонує команді в ролі Доповідача завдання для раунду (творчого бою)

0,5 хв.

Команда в ролі Опонента приймає або відхиляє виклик

0,5 хв.

Підготовка до представлення завдання командою в ролі Доповідача

2 хв.

Представлення завдання командою в ролі Доповідача

7 хв.

Обмін уточнюючими питаннями та відповідями на них між командами в ролях Доповідача та Опонента

2 хв.

Підготовка до виступу команди в ролі Опонента

1 хв.

Виступ команди в ролі Опонента

5 хв.

Обмін уточнюючими питаннями та відповідями на них між командами в ролі Рецензента та командами в ролях Доповідача та Опонента

3 хв.

Підготовка до виступу команди в ролі Рецензента

1 хв.

Виступ команди в ролі Рецензента

3 хв.

Загальна полеміка між командами в ролях Доповідача, Опонента та Рецензента

7 хв.

Питання журі до команд

3 хв.

 

2.         Обласні інтелектуальні конкурси вважаються завершеними, коли кожна з команд-учасниць виступила у трьох ролях.

  1. Порядок проведення оцінювання виступів команд-учасниць під час раундів (творчих боїв)

обласних інтелектуальних конкурсів з навчальних предметів та спеціальних дисциплін

1.         За участь у обласних інтелектуальних конкурсах кожна з команд-учасниць максимально може отримати 100 балів.

2.         Раунд (творчий бій) проводиться у присутності ведучого та трьох членів журі, які оцінюють рівень виступу команд-учасниць під час раундів (творчих боїв), користуючись наступними критеріями:

Виступ команди в ролі Доповідача (60 балів максимально)

Повнота розв’язання (рішення) завдання (задачі, питання) та наявність узагальнень

15 балів максимально

Науковість, аргументованість

10 балів максимально

Повнота та вичерпність відповідей на поставлені запитання

10 балів максимально

Аргументована та активна позиція під час загальної полеміки

15 балів максимально

Стиль, грамотність, культура мовлення

10 балів максимально

 

Виступ команди в ролі Опонента (25 балів максимально)

Повнота аналізу виступу команди в ролі Доповідача з відзначенням позитивних та негативних сторін

10 балів максимально

Вміння чітко та конкретно ставити запитання, які допоможуть розібратися в запропонованому розв’язанні завдання (задачі, питання)

5 балів максимально

Вичерпність та повнота відповідей на запитання під час загальної полеміки

5 балів максимально

Стиль, грамотність, культура мовлення

5 балів максимально

Виступ команди в ролі Рецензента (15 балів максимально)

Науковість, аргументованість та повнота аналізу виступу команди в ролі Доповідача

5 балів максимально

Науковість, аргументованість та повнота аналізу виступу команди в ролі Опонента

5 балів максимально

Активність під час загальної полеміки

3 бали максимально

Стиль, грамотність, культура мовлення

2 бали максимально

3.         Після завершення кожного раунду (творчого бою) обласних інтелектуальних конкурсів та оформлення необхідної документації члени журі оголошують попередні оцінки, вказують на недоліки та висловлюють зауваження щодо рішення завдання (питання, задачі) командами.

  1. Оголошення результатів та розгляд апеляцій
    на обласних інтелектуальних конкурсів з навчальних предметів та спеціальних дисциплін

1.         Попередні загальні результати оцінювання виступів команд-учасниць обласних інтелектуальних конкурсів оголошуються після закінчення всіх раундів (творчих боїв).

2.         Якщо команда-учасниця вирішила подати апеляцію, то капітан команди-учасниці має  зазначити причину апеляції у відповідній заяві.

3.         Рішення щодо апеляції фіксується у підсумковому протоколі засідання членів журі обласних інтелектуальних конкурсів та надається для ознайомлення заявнику.

4.         Втручання сторонніх осіб у розгляд апеляцій забороняється.

VIII.    Визначення переможців обласних інтелектуальних конкурсів з навчальних предметів та спеціальних дисциплін та нагородження

1.         Під час обласних інтелектуальних конкурсів проводиться командна першість, яка визначається за сумою середніх арифметичних чисел оцінок трьох членів журі за виступ команди-учасниці у трьох ролях (Доповідача, Опонента та Рецензента) під час раундів (творчих боїв). Максимальна сума становить 100 балів.

2.         При однаковій кількості балів набраних командами, перевага надається тій, яка має вищу оцінку за виступ у ролі Доповідача.

3.         Переможцями обласних інтелектуальних предметних змагань можуть бути команди, які набрали не менше 75 % від максимальної кількості балів.

4.         Дипломом І ступеня нагороджується одна команда, що отримала найбільшу кількість балів, але не менше 85 балів.

5.         Дипломом ІІ ступеня нагороджуються команди, що у загальному рейтингу зайняли другі і треті місця і результат участі у обласних інтелектуальних предметних змаганнях яких не менше, ніж 80 балів.

6.         Дипломом ІІІ ступеня нагороджуються команди, результат участі у обласних інтелектуальних предметних змаганнях яких не менше,
ніж 75 балів.

7.         Результати проведення обласних інтелектуальних конкурсів фіксуються у підсумкових протоколах засідання членів журі КПНЗ «Обласний центр НТТУМ».

8.         Дипломи переможців обласних інтелектуальних конкурсів підписує директор КПНЗ «Обласний центр НТТУМ». Дипломи переможців завіряються гербовою печаткою даного навчального закладу.

Навігація