Розрізнення слів-назв за питаннями "хто?" "що?"

Розрізнення слів-назв за питаннями "хто?" "що?"

Розрізнення слів-назв за питаннями

Урок української мови у 2 класі

(за програмою Савченко О. Я.,

підручником Л. Варзацької, Т. Трохименко)

 

Урок підготувала Мирошник Т.В.,

учитель початкових класів колегіуму

Тема: Розрізнення слів-назв за питаннями хто? що?

 

Мета: Закріпити знання про слово як одиницю мови і мовлення. Учити спостерігати за лексичним значенням слова: формувати в учнів уміння розрізняти предмет і слово як його назву, навчати учнів розпізнавати іменники за питаннями хто? що?. Поглиблювати знання про слова-назви предметів. Розвивати вміння ставити питання до слів, спостережливість, увагу. Виховувати працелюбність.

 

Обладнання: інтерактивна дошка, набори «Шість цеглинок», план уроку в малюнках, завдання для роботи в групах, предметні малюнки; таблиця «Знаю. Хочу знати. Я дізнався», кубик Блума, стіна слів.

 

Хід уроку

І. Організаційна частина.

Організація класу до уроку «Починаємо урок» (музична фізкультхвилинка).

Ознайомлення з планом уроку.

ІІ. Актуалізація знань учнів.

 1. Каліграфічна хвилинка (за вправою 209).
 2. Робота із словниковими словами.

Записати з’єднання:

Вв, ед, ідь, ти, ець, ди.

Записати каліграфічно утворені слова.

Поставити буки у порядку, щоб утворилося слово. (завдання на інтерактивній дошці)

м  д  і  в  д  е  ь

(На дошці запис: ведмідь і малюнок)

 • На яке питання відповідає слово?
 • Що означає це слово? (Назву предмета)
 • Доберіть споріднені слова.

ц  ь е  н  р  а (ранець)

 • На яке питання відповідає слово?
 • Що означає це слово? (Назву предмета)

н  а  и  т  и  д (дитина)

 • На яке питання відповідає слово?
 • Що означає це слово? (Назву предмета)
 • Прочитайте записані слова:

Ведмідь, ранець, дитина.

 • Прочитайте ці слова у підручнику (впр. 209)
 • Поставте наголос.
 • Запам’ятайте їх написання. (Розміщення слів на стіні слів)
 • Підкресліть виділені букви.
 • В яких словах букв більше, ніж звуків? Чому?
 • Отже, ми записали слова-назви.
 • Чому (означають назву предмета і відповідають на питання хто? що?

ІІІ. Оголошення теми і мети уроку.

Заповнення таблиці «Знаю. Хочу знати. Я дізнався»

Знаю: Слова-назви означають назву предмета. Відповідають на питання хто? що?

Хочу знати: Які слова відповідають на питання хто?

Які слова відповідають на питання що?

 • Тема уроку «Розрізнення слів-назв за питаннями хто? що?

І\/. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу.

 1. Робота з інтерактивною дошкою.

Виконання завдань «Розумники»

 1. Вибери слова, які відповідають на питання хто?

Узагальнення слів-назв. (це назви людей і тварин)

 1. Вибери слова, які відповідають на питання що? (Назви всіх інших предметів)
 1. Висновок учнів.
 • То які слова відповідають на питання хто?
 • Які слова відповідають на питання що?
 1. Співставлення висновку з правилом.

Прослуховування правила («Розумники»)

 1. Читання правила в підручнику (ст. 79)
 2. Робота в парах
 • Розкажіть правило один одному.
 1. Робота з наборами «Шість цеглинок»

Учитель показує картинки, діти сигналізують цеглинками. Червоний колір – хто?. Жовтий колір – що?

Будівля, береза, корабель, білка, автомобіль, учитель, лев, дитина, пірамідка, заєць.

 

\/. Фізкультхвилинка.

Музична вправа «Ведмежата»

\/І. Закріплення вивченого матеріалу.

 1. Робота з підручником.

1) Виконання вправ 210, 211.

Дівчата виконують вправу 210. Хлопці – 211.

Слова для довідки: Дитина, лікар, ведмідь, бджола, риба, телефон, теплохід, будинок, ялинка.

 

 1. Робота в групах.

Виконання вправи 212

Від слів, які відповідають на питання що? Утворити слова, які відповідають на питання що?

Казка – казкар

Сад – садівник

Космос – космонавт

Футбол – футболіст

Записати пари слів у зошит.

 

 1. Робота з інтерактивною дошкою.

Виконання завдання 5 («Розумники»)

 

 1. Робота з кубиком Блума.

Вчитель показує малюнок, на якому зображені дитина, береза

Написи на кубі:

1) Назви слово. Що означає це слово?

2) На яке питання відповідає слово?

3) Чому воно відповідає на таке питання?

4) Утвори спільнокореневе слово.

5) Добери  слово,  близьке за значенням

6) Придумай три слова, які відповідають на таке ж питання.

 

VІІ. Рефлексія

 1. Заповнення таблиці «Я дізнався»
 • Що ви дізналися на уроці?

Висловлювання дітей.

 

 1. Самооцінювання

Я працював гарно – червона цеглинка.

Я працював старанно – зелена цеглинка

Я був не завжди уважним – синя цеглинка

Я можу працювати краще – жовта цеглинка.

Навігація