Співпраця з громадською організацією «Місія в Україну»

Співпраця з громадською організацією «Місія в Україну»

Співпраця з громадською організацією «Місія в Україну»

25 січня спільно з громадською організацією «Місія в Україну»  проведено інтерактивний  захід для здобувачів освіти 9-х класів на тему «Профілактика ранніх статевих стосунків серед молоді». Так як серед сучасних проблем однією з суспільно важливих є зниження віку початку неповнолітніми статевого життя, що супроводжується зростанням кількості штучного переривання вагітності, розширенням діапазону венеричних захворювань тощо. У зв’язку з цим актуальним у системі освітнього процесу  є проведення просвітницьких заходів щодо статевого виховання учнів.
 

 Актуальність даного інтерактивного заходу полягає у профілактиці негативних явищ і пропаганді здорового способу життя в учнівському середовищі.

 

Навігація