Участь в німецько-українському проєкті «Молодь дебатує»

Участь в німецько-українському проєкті «Молодь дебатує»

Участь в німецько-українському проєкті «Молодь дебатує»

Департамент освіти Житомирської міської ради

Житомирський міський колегіум

 

Н А К А З

 

Про організацію участі

в німецько-українському

проєкті «Молодь дебатує»

 

Відповідно до меморандуму про співпрацю сторін у рамках німецько-українського проєкту «Молодь дебатує», підписаного між Житомирським міським колегіумом та ГО «Internationales Haus Sonnenberg» (додаток 1), з метою співпраці з ГО «Internationales Haus Sonnenberg», розвитку комунікативних навичок та критичного мислення через навчання грамотно відстоювати власні погляди, поважати позицію співрозмовника/-ці, дискутуючи на суспільно важливі теми, сприяння міжнародному співробітництву та демократичній освіті, розвитку інтелектуального й творчого потенціалу колегіантів, створення умов для реалізації їх здібностей, професійної орієнтації в колегіумі організовано участь у німецько-українському проєкті «Молодь дебатує» (далі – проєкт).

Координатором проєкту призначено Стойкову Н.М.

За фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини учні-учасники проєкту забезпечені робочими зошитами «Вчимося дебатувати» Тіма Вагнера та Ансгар Кемман, що містять пояснення, вправи та приклади до всіх частин дебатів.

Враховуючи вищезазначене,

Н А К АЗ У Ю:

 1. Взяти до відома, що координатором проекту призначено Стойкову Н.М., заступника директора колегіуму з навчально-виховної та наукової роботи.
 2. Визначити, що підготовку учнів (додаток 2) до участі в різних етапах проєкту здійснюють керівники гуртків «Євроклуб» та «Клуб інтелектуальної молоді» Жаворонкова Г.М., Стоцький М.В.
 3. Керівникам гуртків Стоцькому М.В., Жаворонковій Г.М.:
  1. Провести змагання між учнями-учасниками проєкту та визначити 4-х переможців, що братимуть участь у міжрегіональному етапі.

Жовтень 2019 року

  1. Спільно з учнями – учасниками міжрегіонального етапу підготувати матеріали дебатів та провести вільну дискусію на тему «Чи варто започаткувати офіційний День багатокультурності в Україні?», розподіливши сторони на «ЗА» і «ПРОТИ».

До 22.11.2019 року

  1. Визначити учня-капітана, який представлятиме команду учнів на міжрегіональному етапі, підготувати до виступу.

До 29.11.2019 року

  1. Здійснювати психолого-педагогічну підтримку учнів під час участі в різних етапах проєкту. 
  2. У випадку перемоги в міжрегіональному етапі продовжити підготовку учнів-учасників до півфіналу та фіналу німецько-українського проєкту «Молодь дебатує» відповідно до наданих тем.

Січень-лютий 2020 року

 1. Координатору проєкту Стойковій Н.М. здійснювати постійну комунікацію з координаторами різних рівнів, брати участь у необхідних тренінгах для підвищення кваліфікованого рівня та в змаганнях.
 2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної та наукової роботи Стойкову Н.М.

 

 

Директор колегіуму                                                              Н.Г.Полівода

 

Стойкова Н.М.

 

З наказом ознайомлені:                                 

Стоцький М.В.                                        

Жаворонкова Г.М.               

 

 

Додаток 1 до наказу

від 07.10.2019

Список

учнів-учасників німецько-українського проєкту

«Молодь дебатує»

 

1

 А

8-Г

2

Ш

8-Г

3

П

10-В

4

К

10-В

5

П

10-В

6

Ю

10-В

7

Г

10-В

8

П

10-В

9

З

9-Б

10

Д

9-Б

11

Г

9-Б

12

Д

9-Г

13

Л

9-Г

14

М

9-А

15

О

11-Б

16

В

11-Б

17

Л

11-А

18

Б

9-В

19

К

9-В

 

Додаток 2 до наказу

від 07.10.2019

 

МЕМОРАНДУМ

про співпрацю між громадською організацією Internationales Haus Sonnenberg та Житомирським міським колегіумом

Громадська організація Internationales Haus Sonnenberg (далі - Організація) в особі представниці ________________________ з однієї сторони та Житомирський міський колегіум (далі – Школа-учасниця) в особі директора Поліводи Надії Григорівни, з іншої сторони, далі разом – Сторони, уклали цей Меморандум та домовилися про таке:

Ключові визначення – визначення, що використовуються в даному Меморандумі:

Координатор/-ка – уповноважений/-на координатор/-ка Організації, який/-ка контролює і  надає всебічну підтримку Школам-учасницям у реалізації умов, які передбачені Меморандумом.

Команди – представники учнівських груп (16—20 осіб), 8-11 класу, які поступово навчаються дебатної методики за форматом «Молодь дебатує» та регулярно беруть участь у змаганнях на шкільному, регіональному та національному рівнях.

Шкільний координатор/-ка - вчитель/-ка, що володіє форматом та методом та проводить навчання команди, бере участь у необхідних тренінгах для підвищення кваліфікованого рівня та в змаганнях.

Стаття 1. Мета та предмет Меморандуму:

1.1. Метою цього Меморандуму є співпраця Сторін у рамках німецько-українського проекту «Молодь дебатує», спрямованого на розвиток комунікативних навичок та критичного мислення молоді через навчання не тільки грамотно відстоювати власні погляди, але й поважати позицію співрозмовника/-ці, дискутуючи на суспільно важливі теми.

1.2. Предметом цього Меморандуму є координація зусиль та спільна діяльність Сторін задля досягнення мети Меморандуму, що здійснюється шляхом підготовки та реалізації спільних заходів та проектів.

Стаття 2. Напрямки співпраці Сторін:

2.1. Задля досягнення мети цього Меморандуму Сторони домовляються про співпрацю за такими напрямками:

2.1.1. популяризація та вивчення методики дебатування німецько-українського проекту «Молодь дебатує» учнями та ученицями шкіл-учасниць;

2.1.2. обговорення актуальних проблем суспільства з використанням методики загальношкільних дебатів;

2.1.3. організація спільних заходів (шкільних, регіональних турнірів);

2.1.4. популяризація дебатного руху шляхом проведення конференцій, семінарів, круглих столів, зустрічей та інших публічних заходів для демонстрації успіхів учнівської спільноти в рамках цього співробітництва з додержанням всіх умов Меморандуму.

Стаття 3. Форми співпраці Сторін:

3.1. Сторони Меморандуму заявляють про згоду та готовність прийняти такі зобов’язання:

3.1.1.активно та оперативно співпрацювати на основі партнерства, взаємодопомоги та взаємопідтримки з Організаторами, Координаторами та Школами-учасницями проекту;

3.1.2.сприяти створенню сприятливого організаційного та інформаційного середовища для співпраці Сторін;

3.1.3. з метою підвищення ефективності діяльності Сторін, а також співпраці між ними, сприяти інформаційному обміну щодо діяльності Сторін з актуальних організаційних питань;

3.1.4. створення сприятливих умов для вивчення даного методу дебатів, тренувальних зустрічей, які повинні бути частиною навчально-виховного процесу (факультативи, предмети за вибором, гурткова робота) Шкіл-учасниць.

Стаття 4. Організація співпраці Сторін:

4.1. З метою реалізації цього Меморандуму Сторони:

4.1.1. директор/-ка Школи-учасниці визначає Шкільного координатора проекту для співпраці з Організаторами проекту та координації його впровадження у навчальному заході;

4.1.2. Організація проводить тренінги для навчання Шкільного координатора методу дебатування  «Молодь  дебатує»;

4.1.3 Шкільний координатор проводить щотижневі навчання відповідно методу «Молодь  дебатує» з Командою, долучається з Командою до змагань та  зустріч;

4.2. Сторони зобов'язуються підтримувати регулярні контакти та вживати всіх необхідних заходів для сприяння розвитку проекту та забезпеченню досягнення зазначених  у Меморандумі цілей.

4.3. Сторони узгоджуватимуть дії, проводитимуть обмін інформацією та даними (збір, аналіз), проводитимуть зустрічі з Координатором з метою обговорення питань щодо реалізації Меморандуму;

4.4. Школи-учасниці беруть на себе зобов’язання зберігати конфіденційність основних положень методики дебатів, допоміжних та друкованих матеріалів проекту, що стали відомі у зв’язку з реалізацією Меморандуму, зокрема відповідно до вимог чинного законодавства України щодо захисту авторських прав під час використання матеріалів та бренду «Молодь дебатує».

4.5. Сторони беруть на себе зобов’язання утримуватися від дій, які можуть заподіяти моральну, економічну чи іншу шкоду іншій Стороні.

Стаття 5. Прикінцеві положення

5.1. Цей Меморандум набирає чинності з дня його підписання Сторонами та укладається строком на один рік. Дія Меморандуму автоматично продовжується на наступний річний термін, якщо жодна зі Сторін не пізніше як за місяць до припинення дії Меморандуму письмово не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити його дію.

5.2. Виконання умов Меморандуму є обов'язковим для кожної Сторони, що його підписала або приєдналася до нього.

5.3. Сторони можуть достроково припинити дію цього Меморандуму в будь-який час, письмово повідомивши про це іншу Сторону не пізніше ніж за місяць.

5.4. Будь-які зміни  та доповнення до цього Меморандуму вносяться тільки за письмовою згодою Сторін і стають його невід'ємною частиною.

5.5. Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирішуються Сторонами на дружній основі шляхом проведення консультацій та переговорів.

5.6. Меморандум укладено українською мовою в кількості примірників Шкіл-учасниць Сторін Меморандуму. Усі підписані примірники Меморандуму мають однакову юридичну силу (по одному примірнику кожній Школі-учасниці Сторони Меморандуму).

 

Громадська організація                                                                  Директор

Internationales Haus Sonnenberg                                                   навчального закладу 

Навігація