Харчування учнів за рахунок коштів міського бюжету

Харчування учнів за рахунок коштів міського бюжету

Житомирська міська рада прийняла рішення про забезпечення харчування (сніданки) учнів шкіл міста за рахунок місцевого бюджету із розрахунку 08,00 грн. на день на одного учня початкової школи.

Управління освіти Житомирської міської ради

Житомирський міський колегіум

  НАКАЗ

від  21.02.2018 року                                                №

Про посилення контролю

за організацією харчування 

учнів у колегіумі

На виконання чинного законодавства із забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, з вимог до безпечності та якості харчових продуктів, санітарних правил та вимог з організації та забезпечення харчуванням, наказу управління освіти Житомирської міської ради від 12.02.2018  №68  «Про посилення контролю керівників закладів загальної середньої освіти за організацією та забезпеченням харчування учнів», від 20.09.2017р. №292 «Про роботу постійно діючої комісії з контролю за якістю продуктів харчування та продовольчої сировини» та з метою забезпечення якісним харчуванням учнів, уникнення спалахів кишкових інфекцій, харчових отруєнь у колегіумі

НАКАЗУЮ:

 1. Забезпечити виконання договорів про закупівлю послуг їдальні у частині зобов'язань замовника.
 2. У разі виникнення сумнівів щодо якості продуктів харчування (готових страв) ініціювати проведення лабораторних досліджень за участі представника постачальника, спеціалістів відповідних акредитованих установ, представників батьківської громадськості.
 3. Про результати проведених лабораторних досліджень інформувати батьківську громаду, управління освіти.
 4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Висовень О.В. 4.1. Постійно контролювати :

4.1.1 Якість та безпечність харчових продуктів, що поступають на харчоблок, якість готових страв, створення умов та терміни зберігання харчових продуктів і продовольчої сировини.

4.1.2. Роботу бракеражної комісії та комісії.  

4.1.3.  Виконання примірного двотижневого меню, дотримання асортименту буфетної продукції, своєчасність оприлюднення меню.

4.1.4.  Організацію питного режиму.

4.2. Забезпечити своєчасне  розміщення меню на інформаційному стенді в їдальні, на сайті колегіуму.

4.3. Сприяти роботі комісії громадського контролю за організацією та якістю харчування учнів в колегіумі. Інформацію про роботу комісії оприлюднювати на сайті колегіуму.

 1. Фізичній особі-підприємцю Гурніцькій Т.В.:
  1.  Забезпечити виконання договору про закупівлю послуг їдальні у частині зобов'язань фізичної особи-підприємця (оператора послуг).
  2.  Забезпечити прийняття виключно безпечних і якісних продуктів харчування та продовольчої сировини у необхідній кількості з додержанням умов і термінів їх зберігання.
  3.  Забезпечити прийняття продовольчої сировини за наявності обов'язкових супровідних документів:
 1. товарно-транспортна   накладна   на   партію   товару   (оригінал),   завірена мокрою печаткою постачальника;
 2. декларація виробника (завірена мокрою печаткою) із зазначеними у ній:
 • № експертного висновку, дата його видачі, організації, що видала,
 • № експлуатаційного дозволу, дата його видачі, відміткою про відповідність вимогам нормативних документів (НД);
 • ветеринарна довідка (за вимогою замовника).
  1. Забезпечити дотримання технології виготовлення страв.
  2. Реалізовувати тільки буфетну продукцію, яка входить до переліку асортименту шкільних буфетів, визначеного ДСанПіН 5.5.2.008-01, та асортименту, погодженого Житомирським міськрайонним управлінням Головного управління Держсанепідслужби  у  Житомирській області.
  3. Забезпечити належний санітарно-гігієнічний стан харчоблоку, підсобних приміщень, буфету.
  4. Забезпечити та контролювати проведення працівниками харчоблоку якісного миття ємності для зберігання кип'яченої води та своєчасної заміни води не рідше 1 разу на добу у відповідності до санітарних вимог.
  5. На вимогу надавати інформацію з переліком продуктів харчування та продовольчої сировини із обов'язковим зазначенням постачальника даного продукту, наявними супровідними документами, що засвідчують їх безпечність та якість, для розміщувати її  на інформаційному стенді в їдальні. У разі змін вчасно оновлювати дану інформацію.
 1. Медичним працівникам колегіуму Пасенюк Г.І., Крижанівській Д.В.:

6.1. Щоденно контролювати безпечність продуктів, що надходять до їдальні, дотримання термінів реалізації і технології виготовлення страв, виконання примірного меню, якість харчування учнів, умови зберігання продуктів харчування, дотримання асортименту буфетної продукції, санітарно- протиепідемічний режим  харчоблоку.

6.2.  Контролювати організацію та забезпечення дієтичного харчування учнів колегіуму.

6.3. Контролювати своєчасність складання та погодження щоденного меню.

6.4. Не допускати до роботи працівників їдальні, термін проходження медогляду яких закінчується.

7. Головному бухгалтеру колегіуму Макарчук Т.П. здійснювати оплату наданих послуг на підставі якісно підготовлених і завірених документів.

8. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Висовень О.В.

 

Директор колегіуму                                           Н.Г.Полівода

Висовень О.В.

Навігація