Звіт про роботу гуртків колегіуму у ІІ семестрі 2018-2019 н.р.

Звіт про роботу гуртків колегіуму у ІІ семестрі 2018-2019 н.р.

Звіт про роботу гуртків колегіуму у ІІ семестрі 2018-2019 н.р.

Основними напрямками роботи гуртків є закріплення, збагачення та поглиблення знань, набутих дітьми у процесі навчання, розширення загальноосвітнього кругозору, формування інтересів до різних галузей науки, мистецтва, виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей та нахилів. Заняття усіх гуртків мають чітку структуру, методично грамотно побудовані. Керівники гуртків займаються самоосвітою й використовують власний інтелектуальний, творчий потенціал у своїй роботі.

Гурток колегіуму «Із психологією на ти» (кер. Сторожук І.М.) основною метою діяльності ставив вироблення в учнівської молоді різноманітних життєвих навичок, необхідних для розвитку компетентностей: досвіду пізнання самого себе, розуміння інших людей, законів, що впливають на людські стосунки, вміння ідентифікувати себе як члена суспільства, генерування нових ідей, приймання нестандартних рішень. Керівник гуртка застосовує різноманітні форми і методи роботи з дітьми, тим самим розвиваючи в них зацікавленість до саморозвитку та самовдосконалення. Крім запланованих занять, гуртківці взяли участь в обласному й Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН у секції «Психологія» (Пелих А. здобула перемогу). Учні 9-В класу колегіуму Пащенко А, Глотова В., Прокопчук А., Метельська А., Гладій Е., Пелих А. взяли участь у квесті і майстер-класі «Проживи один день життям студента» в Житомирському державному університеті імені Івана Франка (соціально-психологічний факультет).

Гурток «Музейна справа» (кер. Лигун Т.Л.) працював за навчальною програмою «Юні екскурсоводи». Важливу роль відведено вивченню історії рідного краю, опануванню методикою та технікою проведення екскурсій, формуванню у гуртківців мовної культури. Крім основних занять, гуртківці проводили інформаційні хвилинки памяті до дня народження А.Г.Стратовича; Інформаційні хвилинки до Дня Соборності України.

Гурток «Оздоровча гімнастика» (кер. Якобчук С.О.) ставить такі основні завдання: навчити принципам здорового способу життя та шляхам їх реалізації у повсякденному житті; формувати самомотивацію на здоровий спосіб життя через усвідомлення цінності власного здоров’я та здоров’я оточуючих; навчити усвідомленню цінності здоров‘я не лише в загальнолюдському сенсі, а й як базової властивості людини в системі ринкових відносин, яка може і має впливати на долю країни; сприяти організації активного, творчого відпочинку і спілкування засобами оздоровчої діяльності; виховати у гуртківців впевненість у своїх силах, доброзичливість, самостійність, вольові якості, відповідальність, вміння працювати у команді. Крім основних занять гуртківці взяли участь у «Веселих стартах» (25.09; 23.04), змаганнях «Сміливі й спритні» (16.10), «Спортляндія» (28.05).

Головною метою діяльності гуртка «Юний природодослідник» (кер. Мантик В.Й.) протягом ІІ семестру 2018-2019 н.р. було створення умов для творчої самореалізації здобувачів освіти у процесі засвоєння базових знань з природодослідного курсу, поглиблення знань вихованців про біологічні декоративні властивості квіткових рослин, вдосконалення трудового, екологічного і естетичного виховання. Крім основних занять, гуртківці доглядали та спостерігали за рослинами, що знаходяться в приміщенні колегіуму, взяли участь у І міському етапі всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») з надання першої домедичної допомоги та посіли ІІІ місце, військово-патріотичному святі до Дня ЦЗ, змаганні «Школа безпеки».

Актуальність діяльності гуртка «Юні біологи» (кер. Полінка Х.О.) протягом ІІ семестру 2018-2019 н.р. пов’язана з тим, що біологія людини як навчальна дисципліна є значно ширшою, ніж анатомія і фізіологія людини, й має за мету формування уявлення про науковий метод пізнання світу, пропаганда біологічної науки серед учнів колегіуму, участь у різноманітних природоохоронних заходах. Крім основних занять, гуртківці взяли участь в екологічному фестивалі «Голос Землі» (Козаківська А. – І місце, ІІІ місце; Демянюк В. – І місце), Всеукраїнській акції «Свято зустрічі птахів», весняному місячнику благоустрою, Всеукраїнській акції «Годівничка» в номінації «Краща розробка заняття про зимуючих птахів», у номiнацii «Краща фоторобота» (Караульна Л. – переможець), у номінації «Кращий вiрш, оповідання» (Матвійчук О. – переможець).

Гурток «Абетка з основ житлово-комунального управління» (кер. Олійник О.В.) працював за програмою дистанційного навчання, у структуру якої вбудована онлайн-гра «Розумний будинок». Також гуртківці взяли участь в проекті «Міністерсиво кліматичної магії», що популяризує проблему зміни клімату та формує культуру кліматичного лідерства серед школярів. Вихованці здобули перемогу в конкурсі «Ярмарок ідей у галузі високих технологій».

Гурток «Музична мозаїка» (кер. Костюк П.Л.) основними завданнями поставив формування таких компетентностей: розширення загального, естетичного та музичного кругозору вихованців; оволодіння навичками індивідуального, ансамблевого та хорового співу; формування та розвиток: музичної уяви, образного сприйняття музики та емоційне її виконання; музичних, ритмічних, вокальних та акторських здібностей; музично-естетичного смаку; потреби особистості у творчій самореалізації; виховання любові до вокально-хорового мистецтва, громадсько-патріотичних почуттів, моральних якостей особистості. У ІІ семестрі гуртківці виступали з піснями на святі, присвяченому Міжнародному дню 8 березня («Веснянка»), на учнівській конференції («Україна – це ти»), на відкритому міському фестивалі-конкурсі «Дитяче бажання» («Казкові сни» - ІІІ місце). На фестивалі-конкурсі вокальної творчостi дiтей та учнiвської молодi м. Житомира «З Укpaїною в серці» Біденко Є., Гладій Е. посіли ІІ місце.

Головною метою роботи гуртка «Польська мова» (кер. Несенюк О.В.) є надання основ знань про мову, що дозволить забезпечити достатній рівень спілкування та грамотного письма, необхідних для успішної індивідуальної та соціальної діяльності, міжкультурного взаєморозуміння. Гурток відвідували учні 5-11 класів. Гуртківці Багінський Роман, Латиш Кристина взяли участь у IV Конкурсі декламаторів польської поезії імені Валентина Грабовського; Прут Дарина, Демчик Поліна, Лисак Ілля, Руденко Денис – у І турі олімпіади зі знань про Європейський Союз та Польщу.

Гурток колегіуму «Юний стрілок» (Школа безпеки) (кер. Ремішевський П.В.) працював для привернення уваги учнів до вивчення предмета «Захист Вітчизни», розвитку навичок правильної стрільби з пневматичної гвинтівки, ознайомлення з правилами поведінки в тирі, техніки безпеки, порядком поводження зі зброєю, підготовки учнів до готовності в будь-який час стати на захист своєї Батьківщини. Програма гуртка спрямована на формування уміння аналізувати небезпечні ситуації, знаходити оптимальні шляхи їх уникнення та подолання. Гуртківці вчилися діяти та запобігати нещасним випадкам, надзвичайним ситуаціям техногенного характеру й взяли участь у міських змаганнях «Школа безпеки».

Гурток колегіуму «Патріот» (кер. Ремішевський П.В.) протягом ІІ семестру 2018-2019 н.р. здійснював діяльність для вдосконалення національно-патріотичного виховання, формування особистості – патріота і громадянина, зміцнення морально-психологічного стану вихованців, формування у підлітків свідомого прагнення до здорового способу життя, набуття стійких навичок безпечної поведінки, ознайомлення з основами рятувальної справи. Гуртківці взяли участь у 7-х змаганнях I мiського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької вiйськово-патрiотичної гри «Сокiл» («Джура): конкурс «Вiдун»; конкурс «Муштровий впоряд»; змагання зi стрiльби з пневматичноi зброї; змагання «Рятiвник»; конкурс звiтiв «Добре дiло»; конкурс «Ватра» («У колi друзів»); змагання (туристко-спортивна смуга перешкод).

Євроклуб «12 зірок» (кер. Жаворонкова Г.М.) у ІІ семестрі 2018-2019 н.р. працював за навчальною програмою «Дебати» над вивченням історії держав ЄС, інституцій ЄС, поширенням комплексних знань про Європу, функціонування в політичному, правовому, економічному, культурному полі сучасного європейського співтовариства, розвивав здатність особистості жити й діяти в багатокультурному середовищі, розуміти несхожості людей, поважати їхню мову, релігію, історію, культуру, традиції, дбайливо ставитися до національних цінностей. Гуртківці взяли участь у конкурсі проектів для євроклубів від Представництва ЄС в Україні «Євроквіз», обласному заході «Єврофест», міському конкурсі фото на євротематику до Дня Європи, міській грі «Бінго-Європа» та «Що? Де? Коли?», мiському етапі XXI Всеукраїнського тypнipy юних істориків, обласному інтелектуальному конкурсі юних філософів та релігієзнавців, провели в колегіумі гру «Еліас» на Євротематику.

У ІІ семестрі 2018-2019 н.р. Клуб інтелектуальної молоді (кер. Стоцький М.В.) працював за навчальною програмою «Ерудит» (протокол засідання Науково-методичної комісії з позашкільної освіти від 25.05.2018 року № 1, лист ІМЗО від 06.06.2018 № 22.1/12-Г-312) та ставив основним завданням спрямованість на розвиток творчої особистості, надання учням можливості вільного розвитку, підвищення інтелектуального рівня, формування сукупності компетентностей особистості у сфері самостійної пізнавальної діяльності, що включає елементи логічної, методологічної, евристичної, загальнонавчальної діяльності, співвіднесеної з реальними об'єктами, які пізнаються вихованцем (знання й уміння організації цілепокладання, планування, генерації ідей, аналізу, рефлексії, самооцінки навчально-пізнавальної діяльності). Крім запланованих занять, гуртківці організували літературний батл для 11-класників з нагоди Шевченківських днів та взяли участь у міських інтелектуальних іграх «Брейн-ринг» та «Що?», «Де?», «Коли?», І турі міської олімпіади зі знань про ЄС і Польщу.

Роботу гуртка «Основи медіаграмотності» (кер. Краснолюдська С.А.) протягом ІІ семестру спрямовано на формування теоретичної бази знань учнів з медіа грамотності й практичних навичок ефективної та безпечної взаємодії з інформацією, отриманою з медіаджерел, у тому числі з урахуванням використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Додатково було проведено квест «Земля – територія екологічної катастрофи». Не було залучено учнів до Обласного інтелектуального конкурсу юних журналістів.

У ІІ семестрі 2018-2019 н.р. гурток декоративно-ужиткового мистецтва (кер. Дедерко М.А.) забезпечував формування естетичних почуттів, мистецьких знань, свідоме прагнення здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері в процесі поглибленого оволодіння технологіями, ставив основним завданням розвиток творчих здібностей учнів, ознайомлення з народним мистецтвом, його технологіями виконання, історією виникнення, збагачення внутрішнього світу, створення ситуації успіху (виготовлення власного виробу). Крім запланованих занять, гуртківці взяли участь у міських виставках-конкурсах «Зимова казка», «Світ очима дітей»), для міських акцій виготовили ялинковий вінок, обємну композицію «Квіткова рапсодія»

Шаховий гурток для учнів 1-2-х класів (кер. Сердюк В.В.) основною метою роботи ставив формування компетентностей особистості вихованця засобами шахової гри шляхом поєднання й практичної реалізації знань, умінь і навичок, досвіду. Підготовка юних шахістів побудована за принципами «від простого до складного» та «від загального до конкретного». Форми засвоєння гри у шахи досить різноманітні: лекції, бесіди, ігрові і практичні заняття, сеанси одночасної гри, конкурси і вікторини, ігри різного типу на шахову тематику, аналізи партій тощо. Крім запланованих заходів, вихованці гуртка взяли участь у шахових змаганнях під час Місячника науки.

Протягом І семестру 2018-2019 н.р. позакласну роботу з фізичного виховання організовували і проводили вчителі Хлопотнова Н.В., Ніколайчук Ю.В., Майковець Д.В., Рожко О.О. Вони курували діяльність спортивних секцій, проводили внутрішні змагання, планували і проводили масові фізкультурні заходи (спортивні свята, показові виступи спортсменів), вели пропаганду фізичної культури і спорту серед учнів, готували учнів до змагань різних рівнів й етапів (Додаток 1, 2, 3, 4). Організували участь учнів у І міському етапі Шкiльної футзальної лiги України й посіли 5-8 командне місце. Також учні взяли участь у чемпіонаті м. Житомира з настільного тенісу серед школярів (ІІ місце – Васильєв Н., ІІІ місце – Крижанівський Т. (6-В)). На мiському етапі Всеукраiнсъкого спортивно-масового заходу серед дітей «Олiмпiйське лелеченя» колегіанти посіли 14 місце. На мiському фiзкультурно-патрiотичному фестивалі школярiв «Козацький гарт» – 5 місце.

 

Навігація